CERDANYOLA DEL VALLÈS   

 


   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Bellaterra
 


 La Universitat Autònoma de Barcelona va ser fundada l'any 1968. La UAB va néixer amb la voluntat d'establir quatre principis autònoms: lliure contractació del personal docent, lliure admissió dels alumnes (però amb numerus clausus), lliure redacció dels plans d'estudi i lliure administració dels cabals de què disposés la Universitat.

6 de juny 1968. Es promulga el Decret-llei
    pel qual es crea la UAB.
27 juliol 1968. S'afegeix una disposició per
    la qual es crearan les facultats de de
    Lletres, de Medicina, de Ciències i de
    Ciències Econòmiques.
8 octubre 1968. Primera reunió de la
    Comissió Promotora de la UAB.
30 octubre 1968. Sessió inaugural del curs
     de la Facultat de Lletres, al Monestir de
     Sant Cugat del Vallès.


El seu campus es reparteix entre Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), Sabadell i Barcelona.

El campus principal de la UAB ocupa més de 200 hectàrees a Cerdanyola del Vallès i és la seu de la majoria de facultats, departaments, instituts i serveis, i també d'un important cluster científic i tecnològic. A partir del curs 2004-2005 es començarà la creació de tres nous centres docents: la Facultat de Ciències de la Vida, l'Escola d'Enginyeria i la Facultat d'Economia i d'Empresa.

El campus de Bellaterra és també la seu del Parc Científic i Tecnològic de la UAB, un conjunt de centres i consorcis específics d'investigació creats amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques en camps de recerca de gran interès.

 

 

 

 

  

Tots els estudis:


 

Punt d'informació :   
Telf. 93 581 11 11
http://www.uab.cat/
informacio@uab.es