VII
                               
         Recorregut  :  La Flor de Maig de Cerdanyola

 

La institució de La Flor de Maig fou, en el seu origen, una cooperativa sorgida de la iniciativa popular, que adoptà com a títol una mena de lema que resumia en bona mesura tota una llarga trajectòria de l’imaginari obrerista català del vuit-cents. Consolidada la seva seu central –la de l’actual carrer de Wad-Ras, 195 (actual Doctor Trueta), cantonada amb el passatge de Bori–, es multiplicaren les sucursals. En primer lloc, a la resta de barris de Sant Martí de Provençals, on s’obriren diversos despatxos i centres. Sucursal núm. 1, a l’àrea de Bac de Roda / Curtidors (primer en un local de lloguer –1907– i, després, en un edifici propi –1910–); Sucursal núm. 4, al Camp de l’Arpa, al carrer de la Muntanya (gràcies a la fusió amb La Obrera Martinense el 1912; en un edifici ampliat el 1913); Sucursal núm. 5, al carrer de Dos de Maig (després de la fusió amb la Coopera-tiva  El Nuevo Siglo) i al carrer de Pere IV, 92, cantonada carretera de Mataró (amb solar propi, edificat el 1926-1927); Sucursal núm. 7, a la Sagrera, al carrer de Martí Molins (arran de la fusió amb La Constancia Sagrerense, el 1924).
(Foto: Autor: L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)

En 1908, els socis cooperatius de La Flor de Maig reunits en assemblea van decidir adquirir una finca rústica, en plena natura, on poder  desenvolupar nous projectes. Es decideixen per  una propietat en el terme municipal de Cerdanyola, un petit turó en una rica pineda: neix així el projecte de La Granja de La Flor de Maig. En una memòria posterior, la de l’any 1928, s’explica que La Granja els ha costat «no menos de 413.840,00 pesetas».   (Foto : Autor L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)

La Granja de Cerdanyola , comprada en permeté als dirigents de La Flor de Maig posar en pràctica un dels ideals de la cultura obrera catalana del vuit-cents. La funció econòmica primigènia de poder assegurar productes alimentaris de qualitat i a més bon preu per als socis.  (Foto : Autor L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)

 «La finca, al ser adquirida, contaba sólo con la clásica Masia catalana y el acceso a la misma se practicaba por caminos entre bosques y por un rudimentario camino de carros. En el curso de los años se construyeron tres edificios con 80 habitaciones, con sus correspondientes cocinas y comedores, habilitadas por completo, conuna capacidad para 250 camas».  L’any 1921 es van habilitar a la finca dos-cents llits per atendre els ferits i malalts de la guerra d’Àfrica.  (Foto : Autor: L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
Restaurant     (Foto : Autor: L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
Camí de la font   (Foto : Autor: L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
Vinyes   (Foto : Autor: L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
La Flor de Maig fou la primera cooperativa catalana que acceptà, el 1929, l’estatut de sòcia, amb iguals drets que els socis masculins, completant la tímida obertura que havia representat la recomanació de l’Assemblea Regional de Cooperatives de 1916 que permetia l’ingrés de la dona si era cap de família.  (Foto: Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
L’any 1924, i vist l’increment dels socis de la Cooperativa i l’interès social de La Granja, es van emprendre millores en els seus edificis i s’inicia la construcció de noves cel·les i habitacions. Per festejar aquest esdeveniment, el mateix any 1925 es va celebrar al recinte de La Granja la Festa Anual de la Cooperació Internacional. Aquest Dia Internacional de la Cooperació, establert el 1923, es commemorava el primer dissabte de juliol. L’acte va tenir una afluència important de socis i familiars que van arribar en dotze autocars procedents de tots els barris de Barcelona.  El 30 d’agost de 1931 el president de la Generalitat, Francesc Macià, realitzà una curta visita a La Granja 
(Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
Arribada a l'esplanada   (Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
El president dirigint unes paraules als nens i acompanyants  (Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
Repartint el dinar als nens  (Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
Menjant a l'migdia  (Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
Esperant l'arribada dels autocars per tornar    (Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
Tornant a casa   (Foto : Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
La crisi de La Granja, i de la mateixa Cooperativa La Flor de Maig, en els anys de la Segona República és un fet. Les dificultats econòmiques perseguien els cooperativistes.    (Foto: Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
Amb gran dolor dels socis antics i enmig d’aldarulls, el 14 de juny de 1935 la Junta va decidir d’anunciar la venda pública dels terrenys i els edificis de Cerdanyola. Potser es va pensar que així es podria eixugar el deute econòmic que anava llastrant la Cooperativa.
 (Foto: Autor  L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
 
 
 
 
Font : Dolors Marín Silvestre : "Flor de Maig: del cooperativisme al servei als  municipis". De 1890 a 1939. La Cooperativa La Flor de Maig
Fotos : Autor : L.Roisin)  (Arxiu Col.legi Montserrat)