V


Recorregut :
Carrer Gran Via Prat de la Riba

 

Carrer Gran Via Prat de la Riba. En primer terme a l'esquerra s'aprecia la façana del col.legi Montserrat que dirigien les professores Assumpció i Montserrat Gonzalez  (Data 1920-30)   (Autor desconegut)
Carrer Gran Via Prat de la Riba - Carrer Clos  any 1970   (Autor A.Salillas)
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (Data 1920-30)   (Autor desconegut)
Casa construïda entre 1920-1930 entre els carrers Tiana i Covadonga (actual Mancomunitat) La foto la mostra el 1972 data en què va ser enderrocada. Actualment com sempre sol passar es va convertir en bloc d'habitatges. (Autor Andreu Salillas)
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (Data 1920-30)   (Autor desconegut)
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (Data 1940)   (Autor desconegut)
 
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (1950)   (Autor: Andreu Salillas)  
 
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (1950)   (Autor: Andreu Salillas) 
 
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (1950)   (Autor: Andreu Salillas)  
Carrer Gran Via Prat de la Riba  (1992) (Autor Andreu Salillas)
Cruilla carrers Gran Via Prat de la Riba amb Mancomunitat (1992) (Autor Andreu Salillas)
Dues vistes de l'espectacular torre de la família Sauret, industrial de Barcelona. Famoses eren les festes que s'organitzaven en els
amplis jardins. Durant la guerra es va reconvertir en escola. Avui desapareguda (Fotos autor: Andreu Salillas)
Carrer Gran Via Prat de la Riba. Aquests habitatges van ser construïdes per l'empresa Uralita per a ús dels seus empleats
(Fotos autor: Andreu Salillas)
Carrer Gran Via Prat de la Riba. Aquests habitatges van ser construïdes per l'empresa Uralita per a ús dels seus empleats
(Fotos autor: Andreu Salillas)