IV                               
                             Recorregut  :  Pl. Enric Granados - Santa Anna - Gran Casino

 

 
Plaça Enric Granados (Autor : Lucien Roisin)
Plaça Enric Granados  (Autor desconegut)
Tres vistes de la plaça d'Enric Granados al voltant de 1950   (Autor desconegut)
Carrer Santa Anna al voltant de 1975 (Autor : A. Salillas)
Carrer Santa Anna. El Gran Casino de Cerdanyola es inaugurat el 1915 (desaparegut) (Autor : L.Roisin)
 
Aspecte de la sala de festes del Gran Casino
Aspecte de la sala de festes del Gran Casino.
Totes les fotografies del Casino pertanyen al seu Programa de Festes
Una altra entrada 
Sala de billar i tresillo 
Bar 
Altre aspecte de Bar i Restaurant 
Interior de la sala de ping-pong 
Detall de l'entrada a la Sala de Ball del Casino
Partit d'hoquei sobre patins a la pista del Gran Casino de Cerdanyola
Concurs Hipic. El 16 de setembre de 1945 el  "Sardanyola Gran Casino" organitza un Concurs Hípic a les instal·lacions d'Adam i Eva
 
Dos racons dels jardins que envoltaven les instal·lacions del Gran Casino de Cerdanyola
Carrer de Santa Anna. Aquesta instantània mostra el carrer tallat pel riu Sec, abans de la construcció de el pont que es va realitzar
en 1935. Amb ell es donaria accés a la zona de sot de Can Xarau i la de la Clota.
 (Autor desconegut)  (Arxiu Col.legi Montserrat)
 Carrer Santa Anna. Continuant per aquest carrer s'assoleixen terrenys de la masia Cordelles i de la desapareguda fàbrica de Aiscondel  (1943 fins al 2014 en que va ser enderrocada), la de feltres d'Uralita construïda el 1947 i avui ocupada per Mercadona. A la dreta es pot veure la també desapareguda fàbrica de gel de Josep Casamitjana (construïda el 1944). Les primeres cases d'aquest carrer es van iniciar al 1905.
 (Autor desconegut)