XI
                               
    Recorregut  :   Avinguda Primavera - Fontetes

 

Casa-torre dels propietaris de la Masia Altimira que la habitaban junt a la masia. Altimira era el cognom d'una familia que posseia aquest
 mas des del segle XVI. Aquesta finca tenia assignades 24 Ha. de regadiu, secà i vinya.   (Autor J.R.Urbano)  (Arxiu J.R.Urbano)
 
Aquest pont que creua el riu Sec va ser inaugurat el 3 març de 1963. Un any després es forma el Barri de Les Fontetes, produint un fort augment de el nombre d'habitants a Cerdanyola. A les fotos següents veurem algunes imatges de com s'ha anat desenvolupant fins als nostres dies.  (Autor desconocido) (Arxiu : JR Urbano)
 
Cruïlla de l'Passeig de les Acàcies amb l'Avinguda primavera a l'any 1985   (Autor J.R.Urbano)  (Arxiu J.R.Urbano)
Drac Roig -  (Foto : Autor desconegut) (Arxiu Col.legi Montserrat)
 
L'avinguda Primavera sense acabar amb les edificacions. Al fons el Drac Roig ja s'havia instal·lat. Era 1970. 
 (Autor J.R.Urbano)  (Arxiu J.R.Urbano)
 
Aquest edifici amb l'encara vigent Bar Primavera, va ser un dels primers edificis en construir-se a la primavera  de 1963. 
 (Autor desconegut)  (Arxiu Lluis Berenguer)
Al front la plaça de l'Estatut (1970 aprox.) Abans de la col·locació de l'Monument a Companys l'any 1994. El monument té 11 m. d'alçaria
 (Autor desconegut)  (Arxiu Ajuntament)
Foto presa des de l'Av. del Turó. Girant cap a l'esquerra es connectava amb la N-150 a través d'un pas a nivell avui desaparegut
Any 1970 aprox. . (Autor J.R.Urbano) (Arxiu J.R.Urbano)
Ronda de Cerdanyola al voltant dels 60.  (Autor desconegut)  (Arxiu J.R.Urbano)
 
Detall de la pineda al costat del carrer Sorolla en 1986.   (Arxiu J.R.Urbano)
 
 
Altres imatges del mateig lloc i any    (Autor J.R.Urbano)  (Arxiu J.R.Urbano)
Posant en marxa l'esplanada de l'mercat. Any 1985.  (Autor J.R.Urbano)  (Arxiu J.R.Urbano)
 
Entre els acords municipals presos a l'abril de 1964 es compte l'aprovació del projecte d'urbanització de les illes I i II de el Pla parcial nº 3
"Les Fontetes" reconeixent a l'Empresa Sivis com a empresa urbanitzadora. Any 1978
 (Autor J.R.Urbano) (Arxiu J.R.Urbano)
Pineda de Les Fontetes al voltant de 1933   (Foto : Autor desconegut)  (Arxiu Jaume Mimó)
 (Foto : Autor Zerkowitz) (Arxiu Col.legi Montserrat)
  Berenador de Les Fontetes any 1933   (Foto : Autors desconeguts)  (Arxiu Jaume Mimó)
 (Foto : Autor desconegut) (Arxiu Col.legi Montserrat)
 (Foto : Autor desconegut) (Arxiu Col.legi Montserrat)
Aspecte dels voltants de les Fontetes  Any 1960      (Autor J.R.Urbano)  (Arxiu J.R.Urbano)
Berenador de Les Fontetes a l'any 1948    (Foto : Autor desconegut) (Arxiu Col.legi Montserrat)