Font : Guia publicada per l'Ajuntament de Cerdanyola els nadals de 2014.