EFEMÈRIDES 

 DE CERDANYOLA 

 

600.000 - 100.000 aC.
100.000 - 11.000 aC.
35.000 - 25.000 aC.
4.000 - 2.500 aC.
4.000 - 3.500 aC. 
3.500 - 2.500 aC. 
3.500 - 2.500 aC. 
3.000 aC. 
2.700 - 2.100 aC. 
2.700 - 2.100 aC. 
1.800 - 1.500 aC. 
1.800 - 1.500 aC. 
1.800 - 1.200 aC. 
1.800 - 1.500 aC. 
800 aC. 
700 - 575 aC. 
700 - 575 aC. 
525 - 50 aC. 
475 - 225 aC. 
325 - 275 aC. 
Finals s.III aC. 
Segles III . VI dC. 
Segles VI - VII 
Segles VI - VII 
Segle IX 
Segles IX - XV 
Segles X - XII 
Segle IX 
Segle XI 
Segles XII-XVI 
Finals s.XVI-prin.XVII 
Segles XVI-XVII 
Segles XIV-XVIII 
Segles XV-XVIII 
Finals s.XIX-1er terç s.XX 

Troballa del bifaç al Torrent de Can Domènec
Troballes a Can Castelló
Troballes al Torrent de Can Magrans
Els Mallols
Sitges de la UAB
Collaret de cal.laïta de la Bòbila Padró
Necròpolis de la Bòbila Sallent-Unyó
Plana del Castell
Hipogeu funerari del carrer París
Cassola campaniforme del carrer París
Tenalla de les Sitges de la UAB
Sitges de la UAB
Necròpolis de Can Coll
Els Mallols
Cabana de Can Bertran
Conjunt de material de les Sitges de la UAB
Sitges de la UAB
Poblat de Ca n'Oliver
Aldea de Can Xercavins
Sitges de Bellaterra
Coll d'àmfora amb marca de terrisser, Can Canaletes
Necròpolis de Serraparera
Tupí dels Mallols
Forn dels Mallols
Olla de la Plana del Castell
Plana del Castell
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
Assentament del Turó de Ca n'Oliver
Castell de Sant Marçal
Monestir i Palau de Valldaura
Escudella de l'Església Vella de Sant Martí, amb l'escut de la familia Marimon
Església Vella de Sant Martí
Ermita de Santa Maria de les Feixes
Masies de Cerdanyola
Torres d'estiueig


  956. Primera cita del nom de Cerdanyola
  964. Es documenta el lloc de les Feixes
  994. Primera cita documentada de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
1111. Possible construcció del castell de Sant Marçal.
1144  (24 de febrer). Consagració de la primitiva església parroquial dedicada a Sant Martí (a les inmediacions de l'antic mas Bramona.
1150  Es fundà el monestir de frares cistercienses a les muntanyes de Valldaura, els quals hi estigueren fins l'any 1159 per anar a fundar el monestir de Santes Creus.
1225  Fins aquest any eI terme de Sardanyola va pertànyer als Senyors de Moncada, els quals varen vendre dit terme i demés pertinences a Ramón de Plegamans, el qual va instalar-se a l'antic
           castell dit de Sant Marçal. Més tard pasa a la família Marimón el qual el poseeixen, avui dia, els seus succesors. Al incorporar-se la família Marimón de la propietat el terme i davant de que les terres
           eren productives varen establir contractes amb els conrreadors, per el cultiu de les ma-teixes, contractes que donaven pagant un petit cens i demés prestacions, la quasi propietat del terreny que
           conrreaven. Això va fer que tot el terme es poblés de Masos o cases de pagès.

1381. Cerdanyola compta amb uns 92 focs
1388. El rei Joan I declara les parròquies de Cerdanyola i de Sant Iscle de les Feixes carrers de Barcelona
1389. El rei Joan I revocà a instàncies del senyors de Sant Marçal la concessió de ser carrers de Barcelona
1419. Apareix documentada per primera vegada la celebració de la festa major del Roser de Maig.
1484. Bernat Guerau de Marimon, primer membre de la seva nissaga es ennoblit pel rei en nomenar-lo cavaller
1515. Cerdanyola compta amb 31 focs a Sant Marçal i 10 a Sant Iscle
1542. El Monestir de Sant Cugat ven a Bernat Joan de Marimon per 31.000 lliures la part del terme de Cerdanyola que posseïa.
1546. Bernat Joan de Marimon exercia la plena senyoria del castell i del terme de Sant Marçal

1553. Cerdanyola compta amb uns 35 focs
1594. Construcció de la segona església parroquial de Sant Martí, avui anomenada Església Vella (cementiri)
1640. La revolta dels pagesos del Vallès que van iniciar la Guerra dels Segadors cremen el castell de Cerdanyola
1652. Epidèmia a Cerdanyola

1690. Es concedit el títol de marquès de Cerdanyola a Feliu de Marimon. Es crea el marquesat de Cerdanyola
1697  Les tropes franceses saquegen la parròquia de Sant Iscle i obliga a abandonar els masos més  malmesos  allunyats o dificils de protegir.
1719. Cerdanyola compta amb uns 188 habitants
1759. Es reedificada, en estil barros, la ermita de Nostra Senyora de les Feixes a Canaletas
1781. Es comtabilitzen 32 masos principals i 23 dependents a la parroquia de Sant Martí de Cerdanyola

1787. Cerdanyola compta amb uns 284 habitants
1808. (12 d'octubre) Es incendiada la casa rectoral de l'església vella que havia substituït l'antiga església de l'any 1594. Amb aquest incendi desapareixen la majoria de documents antics i registres
           eclesiàstics, encara que l'incendi es van salvar els altars barrocs aquests van ser cremats el 1936

1817  El bisbe de Barcelona, Pau Sitjart autoritza que es pugui celebrar missa a la capella de Canaletes, parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
1828. Els propietaris del Mas Serraparera comencen a establir solars i construir-se cases agrupades, es forma el carrer de Sant Ramón i Santa Maria, al llarc del camí que menava a Sant Cugat; més tard
           s'estableixen solars i es construeixen cases al Ilarc del camí o carretera de Barcelona a Sabadell,

1833. L'epidèmia de còlera sorgida a Barcelona motiva que nombroses famílies es traslladin a Cerdanyola a la recerca d'un lloc més segur.
1837  La institució quasi mil.lenaria del senyor feudal despareix definitivament de Cerdanyola.
1840. Son substituides les teies per l'enllumenat d'oli.
1842. Cerdanyola compta amb uns 319 habitants
1845. Aparèix el barri de Baix
1845. Es comença a construir la que serìa l'actual carretera de Barcelona-Sabadell
1845  S'aixequen les primeres cases al llarg de la Carretera de Barcelona. Una de les primeres fou l'anomenat "Hostal de ca la Vermella" (desprès Cal Ramonet) per fer parada dels traginers que anaven a Barcelona.
1847. Es restaura el castell de sant Marçal obra de l'arquitecte Buïgas.
1847  Inauguració del bar Grau, al carrer Sant Ramon
1850. En aquestes dates s'escripturen moltes de les cases de l'actual carretera de Barcelona (antigament  denominada carrer sant Josep)

1853. L'epidèmia de còlera sorgida a Barcelona motiva que nombroses famílies de nou es traslladin a Cerdanyola per la seva seguretat.1855. Inauguració de la taberna de Can Salla (avui desaparegut)
1855. 9 de febrer. es va obrir al públic l'estació de ferrocarril a Cerdanyola que inicialment va rebre el nom de "Sardañola-Ripollet"
1855  Inauguració de la taberna de Can Salla (avui desaparegut) (Av. Catalunya, 15)
1855  al 1860 es quan començà a desplaçar-se famílies barcelonines a passar els estius a aquesta població, comencen a aixecar-s'hi cases i xalets.
1857. Cerdanyola compta amb uns 564 habitants
1860. Cerdanyola compta amb uns 600 habitants i 150 cases
1860  Es fan la majoria dels establiments de solarsper edificar-hi cases als carrers de Sant Ramon, Sant Enric i santa Maria per part de Ramon Tort propietari del mas Serraparera.
1860  Es instal.lada al primer pis de la casa  57 del carrer Sant Ramon la casa de la Vila fins fins a la construcció de l'actual edifici. (1920)
1868. Substitució de l'enllumenat d'oli pel de petroli.
1868. Es agregada a Cerdanyola l'església de Sant Iscle
1879  S'instal·len les primeres famílies d'estiuejants a Cerdanyola. Van ser les Llopis, Planes i Casals, Balcells, Fàbregues, Puigguriguer, Buigues i Codorniu entre d'altres.
1879  El terme estava repartit en 294 finques rústiques.
1880. Construcció de la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat
1881. Es posa aigua corrent a les cases de Cerdanyola.
1882  Es trobem les primeres actes oficials de les sessions municipals.
1885. Es fa el traçat del ferrocarril Barcelona - Saragossa
1887. Cerdanyola compta amb uns 948 habitants
1900. El cens es de 272 edificis amb 928 ànimes, el creixement de la població es ràpid.
1902  A causa del gran creixement de la població i la llunyania de l'església al costat del cementiri, s'inicien les obres de construcció d'una nova església parroquial de Sant Martí (l'actual) sent en aquests moments rector Mossèn Pere Canut.
1907. El 8 d'agost s'inaugura la doble via del ferrocarril entre Barcelona i Terrassa
1907. S'inicia la construcció de la fàbrica Roviralta (Uralita).
1908. Entra en servei la segona via de la lìnea ferroviaria de Renfe.
1908  Construcció de la Rectoria, obra d'Eduard M. Balcells.
1909. Es funda la Cooperativa agrícola i de consum La Constància
1909. S'inaugura l'església de Sant Marti (aixecada enmig dels dos nuclis)
1910. Cerdanyola arriba al 1.032 habitants
1910. Concesió a Joan Truyols el servei públic d'enterrament

1912. Es comença a instal.lar l'electricitat a Cerdanyola
1912. Fundació de el Sindicat Agrícola de Cerdanyola
1913. Son beneïdes les noves campanes de l'Església parroquial

1914. Es va substituir el pont de la estació fet d'obra per altre de ferro
1914  S'estableixen les manufactures Uralita, produint un gran aument de població.

1915. Es crea la cooperativa Flor de Maig.
1915. Neix l'urbanització de Ca n'Antolí
1915  S'inaugura el Gran Casino en el carrer de Santa Anna, avui desaparescut.

1915. S'inaugura un primer tram de la carretera que unia Cerdanyola amb el barri de Horta per Valldaura.
1915. Es posa en marxa la subcentral tel efònica de Cerdanyola
1920. Cerdanyola arriba al 1.350 habitants
1920. S'inicia el projecte de la nova Casa de la Vil.la
1920. Neix el barri de Montflorit
1920. Neix el barri de Can Cerdà
1921. S'inaugura el servei sanitari: la Creu Roja.
1922. Es construeïx la Casa de la Vil.la
1923  Es posa el rellotge al campanar de la nova església donat per els Marquesos de Cerdanyola sent capellà ecònom D. José Espinal
1923. Neix el berri de Cordelles i el de Antolí
1923. Neix el barri del Sot de Can Xarau
1923. S'instal·la el rellotge a l'Església Parroquial de Sant Martí, gràcies a una donació de l'Marques de Cerdanyola sent capellà ecònom D. José Espinal.
1926. Neix el barri del Turonet
1928. Neix el barri de Cordelles
1928. Neix el barri de Turó de Guiera
1928. Electrificació entre Montcada-Bifurcació y Manresa (1500 volts DC)
1930. Neix la urbanització Bellaterra
1930. Any de construcció de la Ca n' Ortadó o masia Rosa, actualment Museu A.Ortadó-R.Maymó a la plaça de Sant   Ramon.
1930. Cerdanyola arriba als 3.040 habitants
1930. S'inaugura la estació de Bellaterra del Ferrocarrils de Catalunya.
1931. Es constitueix el primer Ajuntament Republicà
1931. 3 de maig. Es descobreix la làpida que ha de dar nom de la República a la Plaça que fins avui ha estat de Sant Ramon
1931. Cerdanyola contabilitza 3.060 habitants i 1.121 cases.
1934. Es fa oficial el topònim Cerdanyola del Vallès.
1934. A la pista Cordelles (antic Parc Uralita) els diumenges d'estiu es jugaven alguns "partits informals" d'Hoquei sobre patins
1935. S'inaugura el segon tram de la carretera que uniria Cerdanyola amb el barri de Horta a Barcelona.
1935. Divendres 26 de juliol. Butlletí Oficial. Disposicions Governació - Decret atorgant el títol de Vila al municipi de Cerdanyola del Vallès
1936. Al setembre es Funda el Cerdanyola Club d'Hoquei, essent el primer president Francesc Mariner Alsina. El primer partit es va celebrar contra el segon equip del Luna C.H. en un festival a benefici de
           la Creu Roja. L'equip va estar format per: Emilio Albiñana, Esteve Humet, F. Mariner, J.M. Cabot, J. Cabot i J. Mª Aloy.
1936. Cerdanyola arriba al 3.026 habitants
1936  La Companyia General d'Aigües de Barcelona es quedà amb les concessions del suministrament d'aigua de la població.
1937  Bomba d'aviació. Trobada al Parc Tecnològic del Vallès
1937. El Cerdanyola CH, en la seva primera participació, és Campió de Catalunya de Segona Categoria.
1939  (26 de gener) Cerdanyola es ocupada per tropes de Franco.
1940. Cerdanyola arriba als 3.496 habitants (de fet) i 3.658 (de dret)
1940. El Cerdanyola CH participa per primera vegada al Campionat de Catalunya de Primera Divisió, arribant a Sots-campió. El 20 d'octubre es celebra la primera Assemblea General de Socis del Club;
           assistin 21 socis.
1943. Amb motiu de la urbanització del sector Fontetes, don Joaquín Altimira cedeix el terreny per al seu ús com a parc públic.
1943. Tot i que no es considerava com a nucli habitat permanentment fins als anys 60, neix la urbanització Vilcom - Serraparera en 1943 (nom surgid de la unió de les tres primeres lletres de Vila i Comellas).
           Van ser els terrenys que la Viuda Vila i Comellas va comprar als propietaris de la Masia Can Serraparera. (Mas Perera).
1943. Octubre. Destinació de les terres del municipi:
                           A vinya ................................................ .. 737 hectàrees
                           A altres cultius ...................................... 461 "
                           A pinedes .......................................... 1.297 "
                           A boscos ................................................ 18 "
                           A altres aprovefitaments .................... 287 "

1944. El Cerdanyola CH es Sots-campió del primer Campionat de Primera Divisió. Va ser l'últim campionat jugat amb disc.
1945.07.21 Inauguració del nou enllumenat públic del carrer de Sant Josep (actual ctra. de Barcelona).
1945.10.30 Adjudicat definitivament a don Juan Truyols Xercavins, el concurs per a la prestació dels serveis de Pompes fúnebres i de més annexos del Cementiri municipal
1945.11.19 Col·locació de dues vidrieres artístiques i un relleu del Patró de Sardanyola, Sant Martí, en els tres finestrals del Saló de sessions de l'Ajuntament de Cerdanyola".
1945.04.19 Per Ordre ministerial del 24 de març es crea un Jutjat Comarcal amb capitalitat a Sardanyola, de la qual dependran els Jutjats de Montcada i Reixach, Ripollet, Santa Maria de Barbarà i
          Santa Perpètua de la Mogoda.
1945.10.13 És inaugurat el Sanatori "La Flor de Maig "
1946  Cerdanyola arriba als 3.559 habitants
1946.09.14 Col·locació de la primera pedra de la Casa Rectoral de Bellaterra a càrrec del senyor bisbe de la Diòcesi de Barcelona, ​​don Gregorio Modrego.
1946.07.09 Recepció definitiva de les obres del carrer de Sant Josep dutes a terme per Manufacturas Eternit, S. A.
1946.08.10 Inauguració del Frontó del Gran Casino de Cerdanyola
1946.09.26 Inauguració i benedicció d'un nou altar dedicat a la Puríssima Concepció, donatiu de la benemèrita senyora donya Elisa Canals, vídua Burgarolas. La imatge de la Verge, en mida natural i
           esculpida en alabastre.
1946.10.31 octubre. Aprovar l'escriptura formalitzada, de compra de l'Església antiga del Cementiri i el seu pati per tal de procedir a la unificació dels dos sectors del Cementiri municipal, tal com es va
           acordar en la sessió de 12 de setembre passat.
1946. A partir d'aquest any el Gran Casino de Cerdanyola perd el permís d'utilitzar les instal·lacions del Parc de Cordelles per celebrar les festes estiuenques que durant uns anys celebraven. El motiu va
          ser que el camp d'esports pertanyia a l'empresa industrial Uralita i aquesta ho va destinar als seus empleats.
1946. Es construeix el fronton del Gran Casino
1947.09.14 Benedicció de la nova Capella del Santíssim de l'església parroquial, construïda sota la direcció de l'Arquitecte don Eduardo Mª Balcells Buhigas
1947.10.16 Obertura de la nova carretera a Barcelona que passa per Montflorit, La Flor de Maig, Can Sardà i Valldaura.
1947. Es crea la Divisió Tèxtil de Uralita al carrer Santa Anna
1949. Neix el barri de Terranova
1950. Cerdanyola arriba als 4.007 habitants
1954. Se crea el grup musical cerdanyolenc "Los Dalmatas"
1956. A l'agost marca l'inici de les primeres "24 HORES D'OQUEI DE CERDANYOLA". Es va disputaren la modalitat s'un sol partit de 24 hores de durada. Les disputaren dos equips de vint jugadors
            cadascun: els Blaus i els Verds. Els primers guanyaren per 176 a 158.
1957. Creació de la zona industrial la Clota amb la incorporació de Aiscondel.
1958. 20 de juny. Inauguració de la Capella Provisional de Montflorit, pel rector Párrroco de Cerdanyola Juan Gili Doria
1959. 20 de setembre.  S'inaugura el Casal Parroquial
1959. Es pavimenta el Passeig de Cordelles
1960. Cerdanyola arriba als 6.455 habitants i 2.133 cases
1961. Es concedida a Antoni Renom l'explotació del servei d'autobus entre Cerdanyola i Barcelona
1962. (25 de setembre) Gran riuada al Vallès. Es van comptabilitzar entre 600 i 1000 víctimes, encara que cap de Cerdanyola.
1962. 25 desembre. Cerdanyola va rebre la Gran Nevada de segle XX. Tot va quedar paralitzat. La neu va sobrepassar el metre d'alçada.
1962.30 desembre. Decraración d'interès immediat, la urbanització i subsegüent edificació de polígon al costat de "Les Fontetes" el dret de superfície pertanyia a la constructora Sivis
1963. gener. Empedrat del carrer Sant Marti
1963. 10 octubre. Inauguració de l'enllumenat de l'Av. Flor de Maig a Montflorit
1963. 22 de desembre. Apareix el primer número de la "Revista de Cerdanyola"
1963. gener. Reparació urgent dels danys causats per la neu al Mercat de Sant Josep, ocorregut entre els dies 25 i 26 de desembre passat. S'aprova la confecció urgent de el projecte tècnic per a la
           construcció d'un nou mercat
1963. agost. Celebració de les VII 24 hores de Hoquei sobre patins. Celebració de les III 24 Hores de Tennis de Taula.
1963 (octubre) Instal·lació el primer semàfor a Cerdanyola a la cruïlla de Quatre Cantons.
1963. octubre. Inauguració de la línia d'autobusos entre Cerdanyola i Sant Cugat de l'empresa Renom
1963. 3 febrer s'inaugura el pont de Les Fontetes. Alçada de 5 metres i dos voreres de 1,20 metres..
1963 (octubre)  Se clausura el Sanatorio "Flor de Mayo"
1963. 25 de setembre. Tràgiques inundacions de l'Vallès. Encara que sense víctimes, les famílies damnificades van ascendir a 16 amb un total de 62 persones. Els danys materials van ascendir a més de 25
           milions de pessetes
1963. 4 nov. Forts temporals d'aigua assoten de nou la comarca. És arrasat el pont que uneix Cerdanyola i Ripollet que ja havia estat molt debilitat amb les pluges de el 25 de setembre
1964. Formació dels barris de les Fontetes i Teidesa-Bonasort
1965. juliol 1965. juliol. Inauguraciónde la sucursal del Banc de Sabadell al carrer Sant Marti 59
1965. juliol.3 Inauguración de l'edifici "torre del Pi"; i també de la cerveseria Las Vegas a Serraparera.
1965  (11 novembre) Finalitzen les obres de restauració de l'presbiteri de el temple parroquial i altres instal·lacions com la col·locació d'un cancell per impedir els corrents d'aire provinents de la porta de
          passeig de Cordelles, canvi de micròfons, ampliació de l'nombre de bancs i la col·locació de nous finestrals.
1966. Neix el barri Banús
1966. Es funda el club C.F.Serraparera
1966. S'inaugura el mercat de Les Fontetes que substitueix el de Sant Josep (de la carretera de Barcelona per l'enfonsament causat per la gran nevada del mateix any.
1966. Desapareix el Cerdanyola Gran Casino del carrer Santa Anna
1966. Col.locació de la primera pedra del col.legi públic Sant Martí. (26-01-1966)
1967. 11 nov. Inauguració de el Grup Escolar Sant Martí de dotze seccions; tretze habitatges per a mestres als carrers Vinyes i Belles Arts i una piscina municipal a la plaça d'Enric Granados (dins de les
            instal·lacions de la pista d'Hoquei).
1967. 11 nov. Descobriment de l'monument dedicat a Carles Buïgas a la plaça que porta el seu nom i que també era inaugurada, amb la inscrpción: "Plaça de Carlos Buïgas Sans, el Mago de la Luz
           inaugurada oficialmente por el Excmo. governador civil de la província Don Tomás Garicano Goñi. Sardanyola, 11- XI - 67 "
1967. 11 de novembre. Inauguració del Salón Rigat (discoteca) i de la Plaça Carles Buïgas
1967. 3 juny. Inauguració de la Piscina "Las Vegas" a la confluència dels carrers Diagonal i Sevilla, desapareguda fa anys per donar pas a habitatges                 
1968. S'hi construeix la Universitat Autònoma de Barcelona
1968. Coincidint amb la festivitat del 18 de juliol, es va inaugurar el Grup escolar situat al carrer Canàries que va constar de quatre aules, dues de nens i dues de nenes.
1968. juliol 13.  Inauguració del col·legi Scala-Dei
1968. juliol 18. Inauguració del Grup Escolar del carrer Canàries
1968.10.11 Inauguració de Ràdio Omega a l'Avinguda Primavera, 5
1969  (febrer) Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola"

1968. 25 Juny. El Sr. Capellà-Rector, don Joan Gili, va procedir a la benedicció del nou centre d'ensenyament de la Institució Escolar Virio, situat al carrer Romaní, s / n.
1968. Des del dia 21 de juny funciona la línia d'autobusos Sabadell - Santa Maria de Barberà - Cerdanyola, el concessionari és l'Empresa Martí de Sabadell.
1968. Juny. "CLUB DE TENIS Sardanyola". Ha estat formada la Junta fundadora del Club de Tenis Sardanyola, de la manera següent: -President: D.Ramón Roig Ferrer; Vice-president: Sr. Francisco
           Permanyer Torras; Secretari: D. Eustaquio Martín Miralles; Caixer: D. Juan Cabot Soler; Vocal municipal: Sr. Magí Sanahuja Inglada i Delegat Esport: D. Saturnino Moreno Gràcia

1968. El dilluns dia 8 d'abril de 1968 es va signa l'escriptura de permuta de finques entre l'Ajuntament i la Caixa de Pensions. En virtut d'aquesta permuta passa a pertànyer a la Caixa de Pensions l'edifici
           en què es trobava instal·lat el Mercat de Sant Josep a la carretera de Barcelona 95 i sobre el solar es proposa  aixecar La Caixa, un edifici amb oficines i habitatges de renda limitada .
1969. Es inaugurada la gasolinera Renom
1969. 1 maig. Inauguració oficial de les pistes de Tennis i instal·lacions adjuntes. Va presidir l'acte l'alcalde D. Domenech Fatjó.
1969. Gener. Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola". La comissió directiva estava formada per: President, Jaume Marquet Puig: Secretari: Antonio Navarro Cortina; comptador Antonio
         
 Moreno; Relacions Inter-Clubs, Jaime Dominguez Sintes.
1969. 05 de juliol: Un aparatós incendi crema el Casal Parroquial.
1969. 1 novembre. S'inaugura la 1a. Exposició Filatèlica Local
1969. novembre. Se inician las obras de alcantarillado por las calles de Feliciano Xarau, Campo, Diagonal, Portugal, Renacimiento, Ancha, Europa, San Casimiro y Plaza de San Medín, adjudicadas a
           D. José Padrós por el precio de 558.751 pesetas.
1969. novembre. Se inicia la urbanización de las calles Ancha, San Casimiro, Diagonal, San Camilo, Zurbano, Castillo, Bóbila, San Medín, M.a Luisa, Europa, Santa Marcelina, Roma, Tort y Campo,
           adjudicadas a la empresa Construcciones Cambrils, S.A. en 1.956.700 pesetas..
1969. novembre. Se inicia la urbanización del Paseo de Horta que realiza por cuenta del Patronato municipal de la Vivienda de Barcelona la empresa Sala y Amat, S.A.
1970. 8 febrer. Reinauguració del Casal Parroquial
1970. Juliol. Inauguració de la Ronda de Cerdanyola

1970. Cerdanyola arriba als 19.945 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1970. Octubre. Inauguració de la Central Telefónica de la carretera de Barcelona. (actualment tancada al públic)
1970. S'inaugura una Oficina de Correus i Telegràfs en la Plaça Buïgas (actualment anulada per la del carrer de Sant Acisclo.
1971. S'inauguren les primeres facultats de la Universitat Autònoma a Cerdanyola.
1971. El camí públic de Serra Galliners passa a ser carretera d'accés a la UAB
1972. Es crea el Cementiri de Collserola
1972. Febrer. Neix un nou club, la "U.D.Fontetes" a la categoria d'aficionats conjuntament amb el "C.D.Serraparera" que ja ho fa.
1973. Es canvia el sentit de circulació dels trens. A partir de llavors els trens van circular per la dreta, com a la resta de Catalunya
1974  S'inaugura el Mercat de Serraparera
1975. Comença l'existència del Col·legi Carles Buïgas
1977. Cerdanyola arriba als 40.815 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1977. Substitució del pont de l'estació per el actual
1978. Cerdanyola arriba als 43.111 habitants
1979, Constitució del primer ajuntament democràtic. (19-04-1979)
1981. Cerdanyola arriba als 51.173 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1983. S'inaugura l'Ateneu.
1983  La Corporació Metropolitana de Barcelona inicia els estudis de viabilitat per a la construcció del futur Parc Tecnològic del Vallès
1985  Aprovació del Pla Parcial de l'Àrea Tecnològica de Cerdanyola  

1985. S'inaugura el Casal de Joves
1986. 50 Aniversari d'existència ininterrompuda del Club Cerdanyola CH.. Per tal motiu el Club fou rebut en audiència pel Rei Joan Carles I i pel President de la Generalitat Jordi Pujol. També rebé la placa
           de bronzo de la Reial  Ordre del Mèrit Esportiu.
1988. Parc Tecnològic del Vallès
1989. S'inaugura una nova església, la de la Mare de Déu del Roser a Serraparera.
1990. Cerdanyola arriba als 56.441 habitants
1991. S'inaugura la Biblioteca Municipal Altimira
1992. Es construeix la Vila Universitària
1994. El 14 d'abril de 1994 es constitueix oficialment l'Ajuntament de Badia del Vallès. Prèviament el 9 de febrer el Parlament de Catalunya aprova la llei que permetia la segregació de Badia dels municipis de
           Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès
1995. Cerdanyola arriba als 50.231 habitants
1995  Es posa en marxa el servei de Rodalies de Cerdanyola Universitat.
1995. El mes de juny entran en funcionament les noves oficines de Correos situades al carrer de Sant Iscle 23-25 que han suposat una inversió de 26 milions de pesetes i ocupan una superficie de 300 m2  em un local llogat a  l'Ajuntament.
1997. Cerdanyola contabilitza 51.079 habitants
1998. Cerdanyola contabilitza 51.305 habitants
1998. 1 novembre. Presentació oficial de la nova entitat esportiva "At. Cerdanyolense - Montflorit" fruit de la fussió dels clubs At. Cerdanyolense i Montflorit.
1998. S'obre el públic al Museu A. Ortadó-R Maymó sent la seu principal del Museu de Cerdanyola fins a 2010 i on es va anar configurant el Museu d'Història de la població.
1998. Setembre. Posada en marxa de la Central de Serveis del Parc Tecnològic del Vallès amb la intenció de donar, a les empreses del Parc, un servei integral per tot el que concerneix a les instal. lacions
         
 tècniques
i manteniments, així com per a tots aquells serveis que no estiguin coberts per les empreses que operen en el Parc.
1998. Octubre. Constitució de la Fundació Privada Club B-30 de la qual són socis fundadors: la UAB, Parc Tecnològic del Vallès, SA, Catalana Occident, SA, la Fundació Uriach i la Fundació Empresa i
           Ciència.
1999. 10 de gener. Després de 40 anys sense celebrar-se la Festa de Sant Antoni Abad, es recuperen "els tres tombs"
1999. 23 de gener. Es inaugurada al carrer Altimira, 7 bis la primera seu de la "Casa de Andalucia"
1999. 29 gener. Enderrocament del Casal Parroquial inaugurat el 20 de setembre de 1959. Va deixar de funcionar en 1991
1999. 5 de març. S'inaugura el nou edifici de la Facultat de Traducció i d'interpreatció (FIT) de la UAB de 5.185 m2
1999. 20 de març. Inauguració del local social de l'Associació de Veïns en el barri de Canaletes, situat a l'Av. Canaletes,55
1999 .21 de març
. S'inaugura la deixalleria de Cerdanyola
1999. 19 març. Neix "El diari de Cerdanyola"
1999. Març. Es planten els arbres actuals de l'Avinguda de Catalunya. La seva denominació és : Jacaranda
1999. 23 d'abril. Estrena oficial de la Banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola. President de la nova entitat: Josep Viana i director de la Banda: Toni Vidal

1999. 9 de maig. Inauguració oficial del Parc de la Riera de Sant Cugat
1999. Aquest any es van obrir al públic el Poblat Ibèric de Ca n'Oliver i l'església romànica de Sant Iscle i Santa Victòria  de les Feixes.
1999. 7 novembre. Acte d'inauguració de l'adequació de les restes arqueològiques del poblat ibèric de Ca n'Olivé. Inauguració de Ca n'Olivé
2000. 26 gener. Apareix al carrer el número 0 de la revista Cerdanyola Cultura.
2000. 14 maig. Presentació oficial dels treballs de restauració i museització de l'esglesia de Sant Iscle i Santa Victoria de les Feixes, i la signatura del conveni entre Parroquia i Ajuntment.
2000. 20 maig. Inauguració del Centre Parroquial Sant Marti, un equipament que subsistueix a l'antic Casal Parroquial.
2000. Juny. El C.E.Cerdanyola aconsegueix l'ascens a Preferent
2000. 7 juny. El president de la Diputació inaugura l'Arxiu Municipal al Ptge. Ajuntament 1 B.
2000. Octubre .Aquest any van aparèixer en els programes polítics temes de tota mena. No obstant això la proposta que més polèmica va tenir va ser la de construir un camp de golf a Cerdanyola de Vallès

2000. Cerdanyola arriba als 52.778 habitants
2000. L'any 2000 es van museitzar la masia de Ca n'Altimira i l'església parroquial de Sant Martí i al 2002 la casa consistorial.
2001. Febrer. L'alcaldessa, Cristina Real, el president de la Federació Catalana d'Handbol, Jaume Conejero i el regidor d'esports, Juan Emilio Romero van presentar el projecte del Parc Esportiu de Guiera,
           "un dels projectes estrella del present mandat", segons paraules de Cristina Real.
2001.  2 de maig: El Govern acorda la constitució del consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
2001. Juny. La Unió Esportiva Fontetes aconsegueix l'ascens a la Primera Regional, després de guanyar el darrer partit de lliga contra la Unió Esportiva Cerdanyola per 0-1
2001. 7 de juny. S'inaugura l'Oficina d'Atenció Ciutadana (O.A.C.) als baixos de l'edifici consistorial
2001. 17 juny. L'equip de l'Epson Cerdanyola guanya la 38a. edició de les 24 hores d'hoquei de cerdanyola, després de imposar-se al Shum Maçanet per 4 a 3 gols.

2001. Juny. Durant el mes de juliol comencen els treballs per canviar totes les plaques de carrer del municipi adaptant-les a la imatge corporativa actual aprovada en el ple municipal de setembre de 1999, i
            normalitzant-les lingüísticament.

2001.  24 juliol. La comissió de govern de l'Ajuntament de Cerdanyola dóna llum verda a la llicència d'enderroc de naus industrials d'Uralita situades a la carretera de Barcelona (oficines i bloc 22 i sitges).
            El projecte urbanístic de la zona contemplava la construcció de 550 habitatges
2001. Agost. Se inicia la demolición según la normativa medioambiental de la nave numero 22 de Uralita situada en la carretera de Barcelona.
2001. Setembre. L'Associació de Veïns i Amics de Montflorit va dedicar un dels actes inaugurals de la seva Festa Major a homenatjar l'escriptora Victor Català (pseudònim literari de Caterina Albert).
           L'escriptora passava llargues estades a la casa de la seva germana, Amèlia Albert, en una zona que ella va batejar com a Montflorit i a la que va dedicar uns versos.
           L'alcaldessa, Cristina Real, acom panyada del president de l'associació de veïns, Jesús Suárez va descobrir una placa commemorativa al Centre Cívic.

2003. Cerdanyola arriba al 55.731 habitants
2003.  22 març.  Inauguració del CAP Canaletes de Cerdanyola
2003. Començen els treballs de restauració de l'esglesia Vella de Sant Martí i al 2005 els de l'ermita barroca de Santa Maria de les Feixes; ambdues es va incorporar al Museu amb un règim de visites
           puntuals per tal de mostrar la progressió dels treballs.
2004. Juny: Inauguració del viver d'empreses de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​situat a la Masia de Can Fatjo del Molí, amb la presència del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la
            informació, Carles Solà i del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer.
2005.  26 setembre. La Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprova definitivament el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
2005.  Maig. Entra en servei un tram més llarg de línia per a servei de passatgers, des de Cerdanyola Universitat fins a Martorell, amb la inauguració de les estacions de Sant Cugat (Renfe) i Rubí (Renfe)
           en el servei de Rodalies.
2005.  Cerdanyola arriba al 57.114 habitants
2005.  29 març. Llum verda a la construcció de les instal·lacions del Sincrotró a Cerdanyola del Vallès
2006.  26 juliol. Acte d'inici de les obres del Laboratori Sincrotró ALBA
2008.  9 de maig. Entra en funcionament el nou edifici judicial de Cerdanyola del Vallès
2009.  12 març. 2009. Comença la construcció del primer dipòsit d'aigua potable del Centre Direccional de Cerdanyola
2009.  3 novembre. El Govern aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
2009.  Inauguració del Museu d'Art de Cerdanyola
2010.  14 gener. La consellera de Salut inaugura el CAP La Farigola a Cerdanyola del Vallès
2010.  19 octubre. El Govern declara la Serra de Collserola Parc Natural

2010.  22 març. El president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero i el president de la Generalitat, José Montilla, inauguren el Sincrotró Alba la major infraestructura científica construïda a Espanya.
2010.  S'inaugura el Museu de Ca n'Oliver (1 d'octubre). És obra de l'estudi d'arquitectura de Victoria Garriga i Toño Foraster.
2010.  15 novembre. INCASÒL inicia la comercialització de parcel·les del Parc de l'Alba
2010.  Cerdanyola arriba al 58.407 habitants
2011.  Es posa en marxa el tram entre Cerdanyola Universitat i Mollet St Fost
2012.  Desembre. Comença la instalació a Cerdanyola de la fibra òptica
2013.  El 5 de maig, el Cerdanyola FC aconsegueix ser equip de Tercera Divisió per primera vegada en la història.
2014. 13 maig. El grup internacional d'enginyeria i tecnologia Sener inaugura el seu nou edifici corporatiu a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que alberga la seu a Cataluna. L'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona, va presidir l'acte.
2015. 22 de març, inauguració del nou camp de furbol del Cerdanyola FC a les Fontetes
2015. 28 de març, inauguració de la Biblioteca Central.
2015. Cerdanyola arriba al 57.413 habitants
2017. Abril. Desapareixen els jardins plens d'estàtues i monuments del "Pedregal" en Bellaterra. Els seus terrenys són adquirits por El Til·ler, un centre d'educació infantil, primària i ESO d'iniciativa privada.
2019. 15 juny. Carlos Cordón Núñez inicia el seu mandat com a sisè alcalde de Cerdanyola des del restabliment de la democràcia el 1979.
2019. Juliol. Comencen les obres del nou tanatori al cementiri de Cerdanyola
2019.  Cerdanyola arriba al 57.403 habitants   *
2020  (14 març) El Govern espanyol, en sessió extraordinària de l'dissabte 14 de març de 2020, declara l'estat d'alarma, el que comporta com a principal mesura la imposició d'una quarantena nacional.
           La mesura, que va entrar en vigor a les 00:00 hores de diumenge 15 de març, va ser una de les mesures d'emergència per reduir el contagi del Coronavirus o Covid-19.
2022. 16 juliol. S'inauguran les pistes de tennis i pàdel del Complex Esportiu Municipal (CEM) Riu Sec.*  Font : Institut d'Estadística de Catalunya