EFEMÈRIDES 

 DE CERDANYOLA 

 

600.000 - 100.000 aC.
100.000 - 11.000 aC.
35.000 - 25.000 aC.
4.000 - 2.500 aC.
4.000 - 3.500 aC.
3.500 - 2.500 aC.
3.500 - 2.500 aC.
3.000 aC.
2.700 - 2.100 aC.
2.700 - 2.100 aC.
1.800 - 1.500 aC.
1.800 - 1.500 aC.
1.800 - 1.200 aC.
1.800 - 1.500 aC.
800 aC.
700 - 575 aC.
700 - 575 aC.
525 - 50 aC.
475 - 225 aC.
325 - 275 aC.
Finals s.III aC.
Segles III . VI dC.
Segles VI - VII
Segles VI - VII
Segle IX
Segles IX - XV
Segles X - XII
Segle IX
Segle XI
Segles XII-XVI
Finals s.XVI-prin.XVII
Segles XVI-XVII
Segles XIV-XVIII
Segles XV-XVIII
Finals s.XIX-1er terç s.XX
Troballa del bifaç al Torrent de Can Domènec
Troballes a Can Castelló
Troballes al Torrent de Can Magrans
Els Mallols
Sitges de la UAB
Collaret de cal.laïta de la Bòbila Padró
Necròpolis de la Bòbila Sallent-Unyó
Plana del Castell
Hipogeu funerari del carrer París
Cassola campaniforme del carrer París
Tenalla de les Sitges de la UAB
Sitges de la UAB
Necròpolis de Can Coll
Els Mallols
Cabana de Can Bertran
Conjunt de material de les Sitges de la UAB
Sitges de la UAB
Poblat de Ca n'Oliver
Aldea de Can Xercavins
Sitges de Bellaterra
Coll d'àmfora amb marca de terrisser, Can Canaletes
Necròpolis de Serraparera
Tupí dels Mallols
Forn dels Mallols
Olla de la Plana del Castell
Plana del Castell
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
Assentament del Turó de Ca n'Oliver
Castell de Sant Marçal
Monestir i Palau de Valldaura
Escudella de l'Església Vella amb l'escut de la familia Marimon
Església Vella de Sant Martí
Ermita de Santa Maria de les Feixes
Masies de Cerdanyola
Torres d'estiueig
 
  956. Primera cita del nom de Cerdanyola
  964. Es documenta el lloc de les Feixes
  994. Primera cita documentada de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
1111. Possible construcció del castell de Sant Marçal.
1144  24 de febrer. Consagració de la primitiva església parroquial dedicada a Sant Martí (a les inmediacions de l'antic mas Bramona.
1150  Es fundà el monestir de frares cistercienses a les muntanyes de Valldaura, els quals hi estigueren fins l'any 1159 per anar a fundar el monestir de Santes Creus.
1225  Fins aquest any eI terme de Sardanyola va pertànyer als Senyors de Moncada, els quals varen vendre dit terme i demés pertinences a Ramón de Plegamans, el qual va instalar-se a l'antic castell dit de Sant Marçal.
           Més tard pasa a la família Marimón el qual el poseeixen, avui dia, els seus succesors. Al incorporar-se la família Marimón de la propietat el terme i davant de que les terres eren productives varen establir contractes
           amb els conrreadors, per el cultiu de les mateixes, contractes que donaven pagant un petit cens i demés prestacions, la quasi propietat del terreny que conrreaven. Això va fer que tot el terme es poblés de Masos o
           cases de pagès.

1381. Cerdanyola compta amb uns 92 focs
1388. El rei Joan I declara les parròquies de Cerdanyola i de Sant Iscle de les Feixes carrers de Barcelona
1389. El rei Joan I revocà a instàncies del senyors de Sant Marçal la concessió de ser carrers de Barcelona
1419. Apareix documentada per primera vegada la celebració de la festa major del Roser de Maig.
1484. Bernat Guerau de Marimon, primer membre de la seva nissaga es ennoblit pel rei en nomenar-lo cavaller
1515. Cerdanyola compta amb 31 focs a Sant Marçal i 10 a Sant Iscle
1542. El Monestir de Sant Cugat ven a Bernat Joan de Marimon per 31.000 lliures la part del terme de Cerdanyola que posseïa.
1546. Bernat Joan de Marimon exercia la plena senyoria del castell i del terme de Sant Marçal

1553. Cerdanyola compta amb uns 35 focs
1594. Construcció de la segona església parroquial de Sant Martí, avui anomenada Església Vella (cementiri)
1640. La revolta dels pagesos del Vallès que van iniciar la Guerra dels Segadors cremen el castell de Cerdanyola
1652. Epidèmia a Cerdanyola

1690. Es concedit el títol de marquès de Cerdanyola a Feliu de Marimon. Es crea el marquesat de Cerdanyola
1697  Les tropes franceses saquegen la parròquia de Sant Iscle i obliga a abandonar els masos més  malmesos  allunyats o dificils de protegir.
1719. Cerdanyola compta amb uns 188 habitants
1759. Es reedificada, en estil barros, la ermita de Nostra Senyora de les Feixes a Canaletas
1781. Es comtabilitzen 32 masos principals i 23 dependents a la parroquia de Sant Martí de Cerdanyola

1787. Cerdanyola compta amb uns 284 habitants
1808. 12 d'octubre.  Es incendiada la casa rectoral de l'església vella que havia substituït l'antiga església de l'any 1594. Amb aquest incendi desapareixen la majoria de documents antics i registres eclesiàstics, encara que
         
  l'incendi es van salvar els altars barrocs aquests van ser cremats el 1936

1817  El bisbe de Barcelona, Pau Sitjart autoritza que es pugui celebrar missa a la capella de Canaletes, parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes.
1828. Els propietaris del Mas Serraparera comencen a establir solars i construir-se cases agrupades, es forma el carrer de Sant Ramón i Santa Maria, al llarc del camí que menava a Sant Cugat; més tard s'estableixen solars
           i es construeixen cases al Ilarc del camí o carretera de Barcelona a Sabadell,

1833. L'epidèmia de còlera sorgida a Barcelona motiva que nombroses famílies es traslladin a Cerdanyola a la recerca d'un lloc més segur.
1837  La institució quasi mil.lenaria del senyor feudal despareix definitivament de Cerdanyola.
1840. Son substituides les teies per l'enllumenat d'oli.
1842. Cerdanyola compta amb uns 319 habitants
1845. Aparèix el barri de Baix
1845. Es comença a construir la que serìa l'actual carretera de Barcelona-Sabadell
1845  S'aixequen les primeres cases al llarg de la Carretera de Barcelona. Una de les primeres fou l'anomenat "Hostal de ca la Vermella" (desprès Cal Ramonet) per fer parada dels traginers que anaven a Barcelona.
1847. Es restaura el castell de sant Marçal obra de l'arquitecte Buïgas.
1847  Inauguració del bar Grau, al carrer Sant Ramon
1848.Fundación del Hostal Ramonet

1850. En aquestes dates s'escripturen moltes de les cases de l'actual carretera de Barcelona (antigament  denominada carrer sant Josep)

1853. L'epidèmia de còlera sorgida a Barcelona motiva que nombroses famílies de nou es traslladin a Cerdanyola per la seva seguretat.1855. Inauguració de la taberna de Can Salla (avui desaparegut)
1855. 9 de febrer. es va obrir al públic l'estació de ferrocarril a Cerdanyola que inicialment va rebre el nom de "Sardañola-Ripollet"
1855  Inauguració de la taberna de Can Salla (avui desaparegut) (Av. Catalunya, 15)
1855  Al 1860 es quan començà a desplaçar-se famílies barcelonines a passar els estius a aquesta població, comencen a aixecar-s'hi cases i xalets.
1857. Cerdanyola compta amb uns 564 habitants
1860. Cerdanyola compta amb uns 600 habitants i 150 cases
1860  Es fan la majoria dels establiments de solarsper edificar-hi cases als carrers de Sant Ramon, Sant Enric i santa Maria per part de Ramon Tort propietari del mas Serraparera.
1860  Es instal.lada al primer pis de la casa  57 del carrer Sant Ramon la casa de la Vila fins fins a la construcció de l'actual edifici. (1920)
1868. Substitució de l'enllumenat d'oli pel de petroli.
1868. Es agregada a Cerdanyola l'església de Sant Iscle
1879  S'instal·len les primeres famílies d'estiuejants a Cerdanyola. Van ser les Llopis, Planes i Casals, Balcells, Fàbregues, Puigguriguer, Buigues i Codorniu entre d'altres.
1879  El terme estava repartit en 294 finques rústiques.
1880. Construcció de la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat
1881. Es posa aigua corrent a les cases de Cerdanyola.
1882  Es trobem les primeres actes oficials de les sessions municipals.
1885. Es fa el traçat del ferrocarril Barcelona - Saragossa
1887. Cerdanyola compta amb uns 948 habitants
1900. El cens es de 272 edificis amb 928 ànimes, el creixement de la població es ràpid.
1902  A causa del gran creixement de la població i la llunyania de l'església al costat del cementiri, s'inicien les obres de construcció d'una nova església parroquial de Sant Martí (l'actual) sent en aquests moments rector
          Mossèn Pere Canut.

1907. El 8 d'agost s'inaugura la doble via del ferrocarril entre Barcelona i Terrassa
1907. S'inicia la construcció de la fàbrica Roviralta (Uralita).
1908. Entra en servei la segona via de la lìnea ferroviaria de Renfe.
1908  Construcció de la Rectoria, obra d'Eduard M. Balcells.
1909. Es funda la Cooperativa agrícola i de consum La Constància
1909. S'inaugura l'església de Sant Marti (aixecada enmig dels dos nuclis)
1910. Cerdanyola arriba al 1.032 habitants
1910. Concesió a Joan Truyols el servei públic d'enterrament
1911. La població d'habitants de Cerdanyola el 1911 era de 1032 residents, dels quals 531 homes, 478 femelles i 23 vianants

1912. Es comença a instal.lar l'electricitat a Cerdanyola
1912. Fundació de el Sindicat Agrícola de Cerdanyola
1913. Son beneïdes les noves campanes de l'Església parroquial

1914. Es va substituir el pont de la estació fet d'obra per altre de ferro
1914  S'estableixen les manufactures Uralita, produint un gran aument de població.

1915. Es crea la cooperativa Flor de Maig.
1915. Neix l'urbanització de Ca n'Antolí
1915  S'inaugura el Gran Casino en el carrer de Santa Anna, avui desaparescut.

1915. S'inaugura un primer tram de la carretera que unia Cerdanyola amb el barri de Horta per Valldaura.
1915. Es posa en marxa la subcentral telefònica de Cerdanyola
1920. Cerdanyola arriba al 1.350 habitants
1920.  28 de novembre. Fundació del "Sindicato Agrícola de Ripollet" (Celler Cooperatiu) actuant de President el senyor Antonio Sallent
1920. S'inicia el projecte de la nova Casa de la Vil.la
1920. Neix el barri de Montflorit
1920. Neix el barri de Can Cerdà
1921. S'inaugura el servei sanitari: la Creu Roja.
1922. Es construeïx la Casa de la Vil.la
1923. Neix el berri de Cordelles i el de Antolí
1923. Neix el barri del Sot de Can Xarau
1923. S'instal·la el rellotge a l'Església Parroquial de Sant Martí, gràcies a una donació de l'Marques de Cerdanyola sent capellà ecònom D. José Espinal.
1926. Neix el barri del Turonet
1928. Neix el barri de Cordelles
1928. Neix el barri de Turó de Guiera
1928. Electrificació entre Montcada-Bifurcació y Manresa (1500 volts DC)
1930. Neix la urbanització Bellaterra
1930. Any de construcció de la Ca n' Ortadó o masia Rosa, actualment Museu A.Ortadó-R.Maymó a la plaça de Sant   Ramon.
1930. Cerdanyola arriba als 3.040 habitants
1930. S'inaugura la estació de Bellaterra del Ferrocarrils de Catalunya.
1931. Es constitueix el primer Ajuntament Republicà
1931. 03 maig. Coincidint amb la Festa Major, es descobreix la làpida que havia de donar el nom de la Repùblica a la plaça que fins llavors havia rebut el nom de Sant Ramon
1931. Cerdanyola contabilitza 3.060 habitants i 1.121 cases.
1934. Es fa oficial el topònim Cerdanyola del Vallès.
1934. A la pista Cordelles (antic Parc Uralita) els diumenges d'estiu es jugaven alguns "partits informals" d'Hoquei sobre patins
1935. S'inaugura el segon tram de la carretera que uniria Cerdanyola amb el barri de Horta a Barcelona.
1936. Al setembre es Funda el Cerdanyola Club d'Hoquei, essent el primer president Francesc Mariner Alsina. El primer partit es va celebrar contra el segon equip del Luna C.H. en un festival a benefici de la Creu Roja.
           L'equip va estar format per: Emilio Albiñana, Esteve Humet, F. Mariner, J.M. Cabot, J. Cabot i J. Mª Aloy.

1936. Cerdanyola arriba al 3.026 habitants
1936  La Companyia General d'Aigües de Barcelona es quedà amb les concessions del suministrament d'aigua de la població.
1937  Bomba d'aviació. Trobada al Parc Tecnològic del Vallès
1937. El Cerdanyola CH, en la seva primera participació, és Campió de Catalunya de Segona Categoria.
1939  26 de gener. Cerdanyola es ocupada per tropes de Franco.
1940. Cerdanyola arriba als 3.496 habitants (de fet) i 3.658 (de dret)
           El Cerdanyola CH participa per primera vegada al Campionat de Catalunya de Primera Divisió, arribant a Sots-campió. El 20 d'octubre es celebra la primera Assemblea General de Socis del Club; assistin 21 socis.
1941. 24 gener. Es creada per la Llei de Bases de l'Ordenació Ferroviària, la Xarxa Nacional dels Ferrocarrils Espanyols (RENFE), que es va fer càrrec de les línies ample normal espanyol l'1 de
           febrer.

1943. Amb motiu de la urbanització del sector Fontetes, don Joaquín Altimira cedeix el terreny per al seu ús com a parc públic.
1943. Tot i que no es considerava com a nucli habitat permanentment fins als anys 60, neix la urbanització Vilcom - Serraparera en 1943 (nom surgid de la unió de les tres primeres lletres de Vila i Comellas). Van ser els
           terreny
s que la Viuda Vila i Comellas va comprar als propietaris de la Masia Can Serraparera. (Mas Perera).
1943. Octubre. Destinació de les terres del municipi:
                           A vinya ................................................ ..737 hectàrees
                           A altres cultius ...................................... 461       "
                           A pinedes .......................................... 1.297       "
                           A boscos ................................................ 18       "
                           A altres aprovefitaments .................... 287       "

1944. El Cerdanyola CH es Sots-campió del primer Campionat de Primera Divisió. Va ser l'últim campionat jugat amb disc.
1945. 21 juliol.  Inauguració del nou enllumenat públic del carrer de Sant Josep (actual ctra. de Barcelona).
1945  9 octubre. Cerdanyola és inclosa a la categoria de Cinturó de Catalunya als efectes de racionament
1945. 11 gener. El Cerdanyola CH. rep l'autorització municipal per utilitzar com a fons del seu escut, el d'aquesta municipalitat, a condició que no sigui fraccionat en cap cas.

1945. 30 octubre. Adjudicat definitivament a don Juan Truyols Xercavins, el concurs per a la prestació dels serveis de Pompes fúnebres i de més annexos del Cementiri municipal
1945.19 novembre. Col·locació de dues vidrieres artístiques i un relleu del Patró de Sardanyola, Sant Martí, en els tres finestrals del Saló de sessions de l'Ajuntament de Cerdanyola".
1945.10 abril. Per Ordre ministerial del 24 de març es crea un Jutjat Comarcal amb capitalitat a Sardanyola, de la qual dependran els Jutjats de Montcada i Reixach, Ripollet, Santa Maria de Barbarà i Santa Perpètua de la
           Mogoda.
1945. 06 març. El Cerdanyola C.H. guanya el Campionat de Catalunya.
1945. 16 setembre. A l'hipòdrom de Cordelles se celebra un Gran Concurs Hipic de tipus militar en la modalitat de carrera d'obstacles amb la col·laboració de l'Oficialitat del Regiment de Cavalleria Caçadors de Numància
           nº 9.

1945. 13 octubre És inaugurat el Sanatori "La Flor de Maig"
1946  Cerdanyola arriba als 3.559 habitants
1946. 14 setembre. Col·locació de la primera pedra de la Casa Rectoral de Bellaterra a càrrec del senyor bisbe de la Diòcesi de Barcelona, ​​don Gregorio Modrego.
1946. 09 juliol. Recepció definitiva de les obres del carrer de Sant Josep dutes a terme per Manufacturas Eternit, S. A.
1946. 10 agost.  Inauguració del Frontó del Gran Casino de Cerdanyola
1946. 26 setembre. Inauguració i benedicció d'un nou altar dedicat a la Puríssima Concepció, donatiu de la benemèrita senyora donya Elisa Canals, vídua Burgarolas. La imatge de la Verge, en mida natural i esculpida en
           alabastre.

1946. 31 octubre. Aprovar l'escriptura formalitzada, de compra de l'Església antiga del Cementiri i el seu pati per tal de procedir a la unificació dels dos sectors del Cementiri municipal, tal com es va acordar en la sessió
           de 12 de setembre passat.

1946. A partir d'aquest any el Gran Casino de Cerdanyola perd el permís d'utilitzar les instal·lacions del Parc de Cordelles per celebrar les festes estiuenques que durant uns anys celebraven. El motiu va ser que el camp
          d'esports pertanyia a l'empresa industrial Uralita i aquesta ho va destinar als seus empleats.

1946. Es construeix el fronton del Gran Casino
1947.14 setembre. Benedicció de la nova Capella del Santíssim de l'església parroquial, construïda sota la direcció de l'Arquitecte don Eduardo Mª Balcells Buhigas
1947.16 octubre. Obertura de la nova carretera a Barcelona que passa per Montflorit, La Flor de Maig, Can Sardà i Valldaura.
1947. Es crea la Divisió Tèxtil de Uralita al carrer Santa Anna
1947. Segons el nomenclator de Cerdanyola existeixen 196 carrers

1949. Neix el barri de Terranova
1949. S'inaugura el Bar Grau de la mà de Jaume Grau, al carrer de Sant Ramon

1950. Cerdanyola arriba als 4.007 habitants
1954. Se crea el grup musical cerdanyolenc "Los Dalmatas"
1954. 24 de juliol. Benedicció de la pista de bitlles de dues pistes als jardins del Cerdanyola Gran Casino

1956. A l'agost marca l'inici de les primeres "24 HORES D'OQUEI DE CERDANYOLA". Es va disputaren la modalitat s'un sol partit de 24 hores de durada. Les disputaren dos equips de vint jugadors cadascun: els Blaus i
          els Verds. Els primers guanyaren per 176 a 158.
1956. Fundació del Moto Club Cerdanyola

1957. Creació de la zona industrial la Clota amb la incorporació de Aiscondel.
1958. 20 de juny. Inauguració de la Capella Provisional de Montflorit, pel rector Párrroco de Cerdanyola Juan Gili Doria
1959. 20 de setembre.  S'inaugura el Casal Parroquial
1959. Es pavimenta el Passeig de Cordelles
1960. Cerdanyola arriba als 6.455 habitants i 2.133 cases
1961. Es concedida a Antoni Renom l'explotació del servei d'autobus entre Cerdanyola i Barcelona
1962. 25 setembre Gran riuada al Vallès. Es van comptabilitzar entre 600 i 1000 víctimes, encara que cap de Cerdanyola.
1962. 25 desembre. Cerdanyola va rebre la Gran Nevada de segle XX. Tot va quedar paralitzat. La neu va sobrepassar el metre d'alçada.
1962. 30 desembre. Decraración d'interès immediat, la urbanització i subsegüent edificació de polígon al costat de "Les Fontetes" el dret de superfície pertanyia a la constructora Sivis
1963. gener. Empedrat del carrer Sant Marti
1963. 10 octubre. Inauguració de l'enllumenat de l'Av. Flor de Maig a Montflorit
1963.  22 desembre. Apareix el primer número de la "Revista de Cerdanyola"
1963. gener. Reparació urgent dels danys causats per la neu al Mercat de Sant Josep, ocorregut entre els dies 25 i 26 de desembre passat. S'aprova la confecció urgent de el projecte tècnic per a la construcció d'un nou
           mercat

1963. agost. Celebració de les VII 24 hores de Hoquei sobre patins. Celebració de les III 24 Hores de Tennis de Taula.
1963  octubre.  Instal·lació el primer semàfor a Cerdanyola a la cruïlla de Quatre Cantons.
1963. octubre. Inauguració de la línia d'autobusos entre Cerdanyola i Sant Cugat de l'empresa Renom
1963. 03 febrer.  S'inaugura el pont de Les Fontetes. Alçada de 5 metres i dos voreres de 1,20 metres..
1963  octubre .  Se clausura el Sanatorio "Flor de Mayo"
1963. 25 setembre. Tràgiques inundacions de l'Vallès. Encara que sense víctimes, les famílies damnificades van ascendir a 16 amb un total de 62 persones. Els danys materials van ascendir a més de 25 milions de
            pessetes

1963. 04 novembre. Forts temporals d'aigua assoten de nou la comarca. És arrasat el pont que uneix Cerdanyola i Ripollet que ja havia estat molt debilitat amb les pluges de el 25 de setembre
1964. Formació dels barris de les Fontetes i Teidesa-Bonasort
1964  1 febrer. Festejos a la Vila i Santa Missa a l'Església Parroquial, amb assistència de les autoritats locals, civils i militars, amb motiu de celebrar-se els XXV anys de l'Alliberament de Sardanyola.

1965. juliol. Inauguraciónde la sucursal del Banc de Sabadell al carrer Sant Marti 59
1965. 03 juliol Inauguración de l'edifici "torre del Pi"; i també de la cerveseria Las Vegas a Serraparera.
1965  11 novembre. Finalitzen les obres de restauració de l'presbiteri de el temple parroquial i altres instal·lacions com la col·locació d'un cancell per impedir els corrents d'aire provinents de la porta de passeig de Cordelles,
           canvi de micròfons, ampliació de l'nombre de bancs i la col·locació de nous finestrals.
1966. Canvi de tensió de 1.500 a 3.000 volts a la línia de Barcelona a Puigcerdà i Manresa

1966. Neix el barri Banús
1966. Es funda el club C.F.Serraparera
1966. S'inaugura el mercat de Les Fontetes que substitueix el de Sant Josep (de la carretera de Barcelona per l'enfonsament causat per la gran nevada del mateix any.
1966. Desapareix el Cerdanyola Gran Casino del carrer Santa Anna
1966. Col.locació de la primera pedra del col.legi públic Sant Martí. (26-01-1966)
1967. 11 novembre. Inauguració de el Grup Escolar Sant Martí de dotze seccions; tretze habitatges per a mestres als carrers Vinyes i Belles Arts.
1967. 11 novembre. Descobriment del monument dedicat a Carles Buïgas a la plaça que porta el seu nom i que també era inaugurada, amb la inscrpción: "Plaça de Carlos Buïgas Sans, el Mago de la Luz inaugurada
           oficialmente por el Excmo. governador civil de la província Don Tomás Garicano Goñi. Sardanyola, 11- XI - 67 "

1967. 11 novembre. Inauguració del Salón Rigat (discoteca) i de la Plaça Carles Buïgas
1967. L'empresa Riviere S.A. compra la major part de la finca Mas Mitjans i rapidament instala la seva factoria.
1967. Inauguració de una piscina municipal a la plaça d'Enric Granados (dins de les instal·lacions de la pista d'Hoquei).

1967. 03 juny. Inauguració de la Piscina "Las Vegas" a la confluència dels carrers Diagonal i Sevilla, desapareguda fa anys per donar pas a habitatges                 
1968. S'hi construeix la Universitat Autònoma de Barcelona
1968. Coincidint amb la festivitat del 18 de juliol, es va inaugurar el Grup escolar situat al carrer Canàries que va constar de quatre aules, dues de nens i dues de nenes.
1968. 13 juliol.  Inauguració del col·legi Scala-Dei
1968. 18 juliol. Inauguració del Grup Escolar del carrer Canàries
1968. 11 octubre Inauguració de Ràdio Omega a l'Avinguda Primavera, 5
1969  febrer. Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola"

1968. 23 febrer S'inaugura el "Club de Tenis Sardanyola"
1968. 25 juny. El Sr. Capellà-Rector, don Joan Gili, va procedir a la benedicció del nou centre d'ensenyament de la Institució Escolar Virio, situat al carrer Romaní, s / n.
1968. Des del dia 21 de juny funciona la línia d'autobusos Sabadell - Santa Maria de Barberà - Cerdanyola, el concessionari és l'Empresa Martí de Sabadell.
1968. Juny. "CLUB DE TENIS Sardanyola". Ha estat formada la Junta fundadora del "Club de Tenis Sardanyola", de la manera següent: -President: D.Ramón Roig Ferrer; Vice-president: Sr. Francisco Permanyer Torras;
           Secretari: D. Eustaquio Martín Miralles; Caixer : D. Juan Cabot Soler; Vocal municipal: Sr. Magí Sanahuja Inglada i Delegat Esport: D. Saturnino Moreno Gràcia

1968. 8 abril. Es va signa l'escriptura de permuta de finques entre l'Ajuntament i la Caixa de Pensions. En virtut d'aquesta permuta passa a pertànyer a la Caixa de Pensions l'edifici en què es
           trobava instal·lat el Mercat de Sant Josep a la carretera de Barcelona 95 i sobre el solar es proposa  aixecar La Caixa, un edifici amb oficines i habitatges de renda limitada .

1968.13 juliol Inauguració del col·legi Scala-Dei
1968.18. juliol Inauguració del Grup Escolar del carrer Canàries
1968.11 octubre Inauguració de Ràdio Omega a l'Avinguda Primavera, 5
1968. 6. juny Es promulga el decret de creació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

1969. Es inaugurada la gasolinera Renom al final del carrer Sant Ramon
1969. febrer. Com una secció més del Casal Parroquial, es constitueix l'Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola, que pretén agrupar tots els aficionats al noble art de la fotografia, radicats a la nostra vila. La seva
           comissió Directiva està formada pels senyors següents: President: Sr. Jaime Marquet Puig;
Secretari: Sr. Antonio Navarro Cartina; Comptador: D. Antonio Moreno; Relacions Inter-Clubs: D. Jaime Dominguez Sintes.
1969. Febrer. S'inicia l'adquisició de terrenys a Bellaterra, al municipi de Cerdanyola del Vallès, lloc on s'ubicarà el futur campus universitari, el campus de Bellaterra de la UAB.

1969. 1 maig . Inauguració oficial de les pistes de Tennis i instal·lacions adjuntes. Va presidir l'acte l'alcalde D. Domenech Fatjó.
1969. Gener. Neix la "Agrupació Fotogràfica del Casal de Sardanyola". La comissió directiva estava formada per: President, Jaume Marquet Puig: Secretari: Antonio Navarro Cortina; comptador Antonio Moreno;
           Relacions Inter-Clubs,
Jaime Dominguez Sintes.
1969. 5 de juliol: Un aparatós incendi crema el Casal Parroquial.
1969. 1 novembre S'inaugura la 1a. Exposició Filatèlica Local
1969. novembre. Se inician las obras de alcantarillado por las calles de Feliciano Xarau, Campo, Diagonal, Portugal, Renacimiento, Ancha, Europa, San Casimiro y Plaza de San Medín, adjudicadas a D. José Padrós por el
           precio de 558.751 pesetas.

1969. novembre. Se inicia la urbanización de las calles Ancha, San Casimiro, Diagonal, San Camilo, Zurbano, Castillo, Bóbila, San Medín, M.a Luisa, Europa, Santa Marcelina, Roma, Tort y Campo, adjudicadas a la empresa
           Construcciones Cambrils, S.A. en 1.956.700 pesetas..

1969. novembre. Se inicia la urbanización del Paseo de Horta que realiza por cuenta del Patronato municipal de la Vivienda de Barcelona la empresa Sala y Amat, S.A.
1969. S'inaugura el Mesón El Quijote

1970. 8 febrer . Reinauguració del Casal Parroquial
1970. Juliol. Inauguració de la Ronda de Cerdanyola

1970. Cerdanyola arriba als 19.945 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1970. Octubre. Inauguració de la Central Telefónica de la carretera de Barcelona. (actualment tancada al públic)
1970. S'inaugura una Oficina de Correus i Telegràfs en la Plaça Buïgas (actualment anulada per la del carrer de Sant Acisclo.
1971. S'inauguren les primeres facultats de la Universitat Autònoma a Cerdanyola.
1971. El camí públic de Serra Galliners passa a ser carretera d'accés a la UAB
1971. 2 setembre Es funda el CB Sardanyola com una secció dins del CD Sardanyola.
1972. CLAVEGUERAM I VORERES : Carrers del Nord, Jardí, Santiago, Torres i Bages, Negrevernis, Martinica, Sant Eduard i passeig d'Horta. Al sector de Serraparera: carrer Sant Casimir, Portugal, Francolí, Camp,
           Feliciano Xarau, Sant Antoni, Pirineu i Diagonal.
           ENLLUMENAT I IL·LUMINACIÓ : Carrer de Tort, Sant Enric, Passatge de la Farigola, Plaça de la Pietat, Verge del Pilar, Santa Maria i Plaça de Sant Ramon. Totes adjacents a aquesta última plaça. Igualment està
           previst l'enllumenat i la il·luminació de l'Avinguda de Primavera, des de la Plaça dels 4 Camins fins a la Circumval·lació Alta, tram recentment pavimentat per afavorir l'accés a la Universitat. El pressupost per aquest
           itinerari és de 546.000 pessetes aproximadament.
1972. 3.setembre. 
Inauguració del Camp d'esports de la U.D. Fontetes
1972. Es crea el Cementiri de Collserola
1973. setembre. S´inaugura la nova línia d´autobusos per part de l´Empresa Renom entre Cerdanyola i Sant Cugat.
1973. Es canvia el sentit de circulació dels trens. A partir de llavors els trens van circular per la dreta, com a la resta de Catalunya
1973. La Fundació Gomar-Fatjó obre la Llar d'infants Patufet

1974. S'inaugura el Mercat de Serraparera
1974. Gener. S'adjudiquen les obres d'il·luminació de la Rambla de Montserrat al concursant senyor Antonio Mas al preu de 51.259 ptes.
1974..S'inaugura la Casa de Aragón a Cerdanyola

1975. Comença l'existència del Col·legi Carles Buïgas
1977. Cerdanyola arriba als 40.815 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1977. Substitució del pont de l'estació per el actual
1978. Cerdanyola arriba als 43.111 habitants
1979. Constitució del primer ajuntament democràtic. (19-04-1979)
1979. 14 novembre. Fundació del Club Petanca Cerdanyola

1981. Cerdanyola arriba als 51.173 habitants (contabilitzant la part de Badia)
1981. Juliol. Neix l'Esport Ciclista Cerdanyola
1981. Octubre.
Primeres 12 Hores de Basquet Femení de Cerdanyola. 1r C.B.F. Cerd. - 2n La Salle de Gràcia - 3r Joventut Badalona

1982. Durant el mandat del Dr.Antoni Serra Ramoneda, es crea un nou centre docent, la Facultat de Veterinària.
1982. El CB Sardanyola s'inscriu en el Registre d'Entittats Esportives del Consell Català de l'Esport amb el nom de Bàsquet Cerdanyola

1983. 7 abril. S'inaugura l'Ateneu.
1983. Cerdanyola Ràdio, emissora municipal, va començar les seves emissions l’any 1983 amb el nom d’Antena Directa i mancomunada amb Ripollet durant els seus primers anys d’existència. Un dels seus promotors
           va ser el periodista Josep Maria Cortada “Xaneta” qui va comptar amb l’ajut del grup de radioaficionats, que havien muntat Ràdio Cerdanyola un any abans, per posar-la en marxa. Les seves primeres instal·lacions
           van estar a l’Ateneu de Cerdanyola. L’any 1991, l’emissora municipal de Cerdanyola del Vallès va adoptar el nom de Cerdanyola Ràdio al dial 105,3
1983. Es funda el Club Petanca Athletic de cerdanyola del Vallès

1983  La Corporació Metropolitana de Barcelona inicia els estudis de viabilitat per a la construcció del futur Parc Tecnològic del Vallès
1985  Aprovació del Pla Parcial de l'Àrea Tecnològica de Cerdanyola  

1985. S'inaugura el Casal de Joves
1985. Creació de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Facultat de Psicologia.

1986. 50 Aniversari d'existència ininterrompuda del Club Cerdanyola CH.. Per tal motiu el Club fou rebut en audiència pel Rei Joan Carles I i pel President de la Generalitat Jordi Pujol. També rebé la placa de bronzo de la
           Reial  Ordre del Mèrit Esportiu.
1987  Fundació de Club Natació Cerdanyola

1988. Parc Tecnològic del Vallès
1989. Creació Sociologia de la Facultat de Psicologia

1989. S'inaugura una nova església, la de la Mare de Déu del Roser a Serraparera.
1989. 8 febrer. Fundacióde l'Escola de Atletisme de Cerdanyola

1990. Cerdanyola arriba als 56.441 habitants
1990. 22 de juny. Va tenir lloc la inauguració oficial i conjunta del nou centre cívic del barri Banús i de les noves dependències de la Policia Local, edificis annexos que se situen a la Plaça de Sant Medir.

1991. S'inaugura la Biblioteca Municipal Altimira
1991. Fundació de El Club d’Arquers, dintre de l’àmbit del Servei d’Activitat Física de la Universitat Autònoma de Barcelona.En aquells anys era “Club d’arquers de la Vall Moronta -UAB”, poc després va passar a ser un
           club amb entitat pròpia deslligat de la UAB, encara que es mantingué el camp de tir dintre dels terrenys del campus de la UAB. Aquest Club sempre ha tingut la qualitat d’aplegar a tots els arquers dels voltants de
           Cerdanyola. Des de l’any 2007 i fins a l’actualitat el Club ha canviat de nom i d’ubicació, ara som, el Club Arquers Cerdanyola del Vallès.Periòdicament es seu del PTB (Pla de Tecnificació de Base) de la Federació
           Catalana de Tir amb Arc. (carrer Boters)

1992. Es construeix la Vila Universitària
1992. S'inaugura la Vila Universitària.
1992. Es crea la Facultat de Ciències de l'Educació.
1993. L'Escola Universitària de Traductors i Intèrprets es converteix a la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

1993. Maig. El Radio Club del Vallès organitza el primer Mercat Ham de Catalunya
1994. El 14 d'abril  es constitueix oficialment l'Ajuntament de Badia del Vallès. Prèviament el 9 de febrer el Parlament de Catalunya aprova la llei que permetia la segregació de Badia dels municipis de Cerdanyola del
           Vallès i Barberà del Vallès

1994. En aquestr any apareig l'alternativa a construir un camp de Golf
1994. Creació de Xiscnéfils

1995. Cerdanyola arriba als 50.231 habitants
1995. Es posa en marxa el servei de Rodalies de Cerdanyola Universitat.
1995. El mes de juny entran en funcionament les noves oficines de Correos situades al carrer de Sant Iscle 23-25 que han suposat una inversió de 26 milions de pesetes i ocupan una superficie de 300 m2 en un local llogat
           a l'Ajuntament.
1996. Durant el mandat del rector Carles Solà Ferrando, s'inaugura la nova plaça Cívica,

1997. Cerdanyola contabilitza 51.079 habitants
1997. 27 d'abril el Mesón El Quijote ubicat al Passeig de Cordelles, tanca definitivament les portes després de 27 anys d'activitat (1970)

1998.12 Novembre. S'inaugura la residència de la Grent Gran de Caneletes
1998. Juliol-agost. Amb una forta polèmica entre alcaldia i veïns de l'Av. Catalunya (en què va haver d'intervenir la policia Nacional) s'eliminen tots els arbres plataners que s'aixecaven a banda i banda del carrer.

1998. Novembre. Queden acabades les obres de l'Av. Catalunya : Canvi d'arbrat i noves voreres
1998. Cerdanyola contabilitza 51.305 habitants
1998. Octubre. Inauguració del Museu Ortadó-Maymó
1998. 3 octubre. Neix la Colla dels castellers de Cerdanyola

1998. 1 novembre. Es presenta una nova entitat esportiva a Cerdanyola, nascuda de la fissió de dos clubs: At. Cerdanyolenca i Montflorit. Pren el nom d'At. Cerdanyolenca-Montflorit
1998. Novembre. S'aprova el projecte de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
1998. S'obre el públic al Museu A. Ortadó-R Maymó sent la seu principal del Museu de Cerdanyola fins a 2010 i on es va anar configurant el Museu d'Història de la població.
1998. Setembre. Posada en marxa de la Central de Serveis del Parc Tecnològic del Vallès amb la intenció de donar, a les empreses del Parc, un servei integral per tot el que concerneix a les instal. lacions tècniques i
           manteniments, així com per a tots aquells serveis que no estiguin coberts per les empreses que operen en el Parc.

1998. Octubre. Constitució de la Fundació Privada Club B-30 de la qual són socis fundadors: la UAB, Parc Tecnològic del Vallès, SA, Catalana Occident, SA, la Fundació Uriach i la Fundació Empresa i Ciència.
1999. 10 gen. Cerdanyola torna a viure la Passada de Sant Anton, detinguda des dels anys 50, coincidint amb la mecanització de camp
1999. Setembre inaugura un dels símbols més emblemàtics de la UAB, les Columnes de la UAB, obra de l'escultor valencià Andreu Alfaro.
1999. 23 gen. Inauguració oficial de la Casa d'Aragó ubicada al carrer Altimira.

1999. 23 juliol. Montcada y Reixac s'integra en la Mancomunitat amb Cerdanyola i Ripollet
1999. 29 gener passat. Enderroc de Casal Parroquial de Cerdanyola. Es va tancar el 1991 i un any després es va detectar aluminosi a la coberta principal.
1999. L’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès es constituí com a entitat musical l’any 1999 amb l’objectiu d’omplir l’espai musical de Cerdanyola del Vallès i amb la finalitat d’interpretar, gaudir i promocionar la
           música. Actualment, l’entitat té dues formacions: una banda simfònica i una coral.

1999. El 1999 es van obrir al públic el Poblat Ibèric de Ca n'Oliver i l'església romànica de Sant Iscle i Santa Victòria  de les Feixes.
1999. 7 novembre. Acte d'inauguració de l'adequació de les restes arqueològiques del poblat ibèric de Ca n'Olivé
2000. Cerdanyola arriba als 52.778 habitants
2000. 29 gener. Enderrocament del Casal Parroquial. S'havia inaugurat el 20 de setembre de 1959 deixant de funcionar el 1991, i un any més tard se li va detectar aluminosi a la coberta principal

2000. Juny. El C.E.Cerdanyola aconsegueix l'ascens a la categoria de Preferent
2000. 7 de juny. S'inaugura l'Arxiu Municipal del Pasatge Ajuntament per el president de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes i l'alcaldessa, Cristina Real.
2000. 14 maig. Presentació oficial dels treballs de restauració i museització de l'església de sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes i la signatura del conveni entre la parroquia i l'Ajuntament
2000. 14 maig. Inauguració del Centre Parroquial de Sant Marti, nova denominació del Casal Parroquial
2000. Octubre. S'inicia el desmuntatge de la Torre Moruna al costat de la Biblioteca Central, per al seu trasllat i muntatge a un altre lloc. Segons notícies no es conserva res en l'actualitat
2000. L'any 2000 es van museitzar la masia de Ca n'Altimira i al 2002 la casa consistorial.
2000. 19 novembre. En el marc de la festa patronal de Sant Marti, es va portar a terme l'acte de presentació de la museització de l'Església Parroquial de Sant Martí. La museïtzació consisteix en una petita exposició de
           diverses fotografies on s'explica la història i les característiques arquitectòniques d'aquesta Església i de la rectoria. També inclou una referència al patró i, en una vitrina, el document de donació dels terrenys on
           es troba el temple.

2000. Tot i que la primera festa dels Tres Tombs es va celebrar fa aproximadament 150 anys, va ser l'any 2000 en què es va tornar a recuperar la festa aquí a Cerdanyola.
2000. 2 de juny. Es funda legalment la nova entitat Club Patinatge Artístic Cerdanyola, amb un cens de 33 patinadors.

2001. 2 de maig: El Govern acorda la constitució del consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
2001. Abril. El Ple d'aquest mes aprova l'implantació d'un nou servei de transport públic urbà, sense modificar les actuals línies interurbanes. Aquest servei, aprovat transcorre entre els barris de Canaletes i Montflorit i aprofita
           el seu recorregut per donar servei al Turó de les a Fontetes, Guiera, Fontetes, Centre, St. Ramon i Parc Tecnològic del Vallès. La línia té un total de 13 quilòmetres de recorregut (anada més tornada), amb 30 parades.

2001. 24 juliol. La comissió de govern de l'Ajuntament de Cerdanyola dóna llum verda a la llicència d'enderroc de naus industrials d'Uralita situades a la carretera de Barcelona (oficines i bloc 22 i sitges). El projecte urbanístic
          de la zona contemplava la construcció de 550 habitatges.

2001. Setembre. Comencen els primers moviments de terra del que serà el Parc Esportiu Guiera.
2001. Octubre. El Consistori va donar el seu suport a la resolució d'Alcalida de data 24-9-2001 de setembre mitjançant la cual es formulen al.legacions al Pla Director d'infrastructures de Transport Public Col.lectio 2001-2010
         . Aquestes al legacions es basen en l'informe detallat redactat per Barcelona Regional,que i plantegen entre d'altres coses. la necessitat d'un nou eix ferrovia soterrat (metro) que arribaria a Cerdanyola i que inclouria
          quatre estacions dins el nostre terme municipal Cerdanyola Centre : Cerdanyola-PTV, Cerdanyola intercanviador (linia Papiol Mollet i Cerdanyola UAB (perllongació amb le linia actual dels Ferrocarrils de la Generalitat
          que amibe fins a Sabadell).

2001. Octubre. Comença la instal·lació de les noves plaques de carrer.
2001. Agost. Comença la demolició de les naus d'Uralita aixecades a la carretera de Barcelona (La Farigola). Dels 550 habitatges, 110 serien de protecció oficial i lloguer. El total del terreny alliberat arribava als 61.000
           m2      

2002. Setembre. Obre la primera escola bressol municipal per a nens i nenes de 0 a 3 anys, en l'edifici on actualment s'ubica Aulos II, Escola Municipal de Música, al barri de Montflorit, ja que l'edifici central  9 de l'Escola,
           situat a la Plaça de Jaume Grau s'havia quedat petit.
2002. 12 febrer. Obres de remodelació de l'Avinguda Catalunya entre els quatre cantons i l'avinguda Primavera.
2002. 14 gener. S'inaugura la nova Casa d'Aragó
2002. 19 abril. Cerdanyola celebrava la primera Nit Solidària
2002. Durant el mes de febrer es va por tar a terme la concessió de terrenys per a la futura construcció d'un nou CAP i d'un futur Palau de Justícia; dues infraes tructures que vindrian a cobrir deficiències històriques.
2202. 3 febrer. Cerdanyola va retre un homenatja a Eduard Maria Balcells, qui va ser arquitecte municipal entre els anys 1905 i 1952 L'Ajuntament li ha dedicat un carrer el barri de Serraparera entre l'Avinguda d'Espanya i
           Av, de Roma. Balcells va ser l'arquitecte  de nombroses obres entre les que destaquen la Rectoria Modernista, la Casa Consistorial entre moltes altres.
2002. Gener. S'aprova el projecte de Parc esportiu Guiera que realitzarà l'empresa Hernando & Sauqué Arquitectes, amb un pressupost de 7.470.293 euros

2002. 17 de març. Es col·loca la primera pedra del projecte del nou Parc Esportiu de Guiera.
2003. Cerdanyola arriba al 55.731 habitants

2003. 22 març.  Inauguració del CAP Canaletes de Cerdanyola
2003. Començen els treballs de restauració de l'esglesia Vella de Sant Martí i al 2005 els de l'ermita barroca de Santa Maria de les Feixes; ambdues es va incorporar al Museu amb un règim de visites puntuals per tal de
           mostrar la progressió dels treballs.

2004. Juny: Inauguració del viver d'empreses de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​situat a la Masia de Can Fatjo del Molí, amb la presència del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la informació, Carles Solà
            i del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer.

2005. 26 setembre. La Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprova definitivament el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
2005. Maig. Entra en servei un tram més llarg de línia per a servei de passatgers, des de Cerdanyola Universitat fins a Martorell, amb la inauguració de les estacions de Sant Cugat (Renfe) i Rubí (Renfe) en el servei de
           Rodalies.

2005. Cerdanyola arriba al 57.114 habitants
2005 . Setembre. Es reorganitza la Facultat de Ciències en dues facultats: la Facultat de Biociències, on s'imparteixen els estudis d'aquesta branca de coneixement, on la UAB és pionera i una de les universitats de l'Estat
           amb més diversitat de títols d'aquest àmbit, i la Facultat de Ciències.

2005. 29 març. Llum verda a la construcció de les instal·lacions del Sincrotró a Cerdanyola del Vallès
2006. 26 juliol. Acte d'inici de les obres del Laboratori Sincrotró ALBA
2007. Gener. L'impuls a la internacionalització de la UAB es concreta també a la inauguració, de l'International Welcome Point.
2007. Octubre. S'inaugura el Parc de Recerca UAB (PRUAB),

2008. 9 de maig. Entra en funcionament el nou edifici judicial de Cerdanyola del Vallès
2009. 12 març. 2009. Comença la construcció del primer dipòsit d'aigua potable del Centre Direccional de Cerdanyola
2009. 3 novembre. El Govern aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
2009  Es creen la Facultat d'Economia i Empresa i l'Escola d'Enginyeria
2009. 10 setembre. Obre les seves portes el Museu d'Art de Cerdanyola (MAC)
2010. 14 gener. La consellera de Salut Marina Geli i Fàbrega inaugura el Centre d'Atenció Primaria La Farigola a Cerdanyola del Vallès sent l'alcaldessa del municipi Carme Carmona Pascual.

2010. 19 octubre. El Govern declara la Serra de Collserola Parc Natural
2010. 22 març. El president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero i el president de la Generalitat, José Montilla, inauguren el Sincrotró Alba la major infraestructura científica construïda a Espanya.
2010. S'inaugura el Museu de Ca n'Oliver (1 d'octubre). És obra de l'estudi d'arquitectura de Victoria Garriga i Toño Foraster.
2010. 15 novembre. INCASÒL inicia la comercialització de parcel·les del Parc de l'Alba
2010. Cerdanyola arriba al 58.407 habitants
2011. Es posa en marxa el tram entre Cerdanyola Universitat i Mollet St Fost
2012. Desembre. Comença la instalació a Cerdanyola de la fibra òptica
2013. El 5 de maig, el Cerdanyola FC aconsegueix ser equip de Tercera Divisió per primera vegada en la història.
2014. 13 maig. El grup internacional d'enginyeria i tecnologia Sener inaugura el seu nou edifici corporatiu a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que alberga la seu a Cataluna. L'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme
           Carmona, va presidir l'acte.
2014. Es funda el grup de percussió Batúcamela
2014. Inauguració de l'edifici bioclimàtic ICTA-ICP, reconegut com a un dels millors projectes d'arquitectura sostenible del país

2015. 22 de març, inauguració del nou camp de furbol del Cerdanyola FC a les Fontetes
2015. 28 de març, inauguració de la Biblioteca Central.
2015. Cerdanyola arriba al 57.413 habitants
2017. Abril. Desapareixen els jardins plens d'estàtues i monuments del "Pedregal" en Bellaterra. Els seus terrenys són adquirits por El Til·ler, un centre d'educació infantil, primària i ESO d'iniciativa privada.
2018. 1 octubre. Entra en funcionament l'oficina judicial de Cerdanyola del Vallès

2019. 15 juny. Carlos Cordón Núñez inicia el seu mandat com a sisè alcalde de Cerdanyola des del restabliment de la democràcia el 1979.
2019. Juliol. Comencen les obres del nou tanatori al cementiri de Cerdanyola
2019. Cerdanyola arriba al 57.403 habitants  *
2020. abril. Després de 75 anys dedicats a l'cinema, Pere Sallent propietari de la multisala El Punt, referència de cinema al Vallès, decideix apagar tots els projectors. Amb ells s'apaga també el famós Kursaal que
            tants aficionats a l'setè art van desfilar per ell.

2020.  14 març.  El Govern espanyol, en sessió extraordinària del dissabte 14 de març de 2020, declara l'estat d'alarma, el que comporta com a principal mesura la imposició d'una quarantena nacional. La mesura, que va
           entrar en vigor a les 00:00 hores de diumenge 15 de març, va ser una de les mesures d'emergència per reduir el contagi del Coronavirus o Covid-19.
2020. Cerdanyola en cifres : Població : 57.855 // Superfície (km²) ; 30,56 // Densitat (hab./km²) :1.893,2 // Altitud (m) : 82
2021. Se crea el Club Boxa Cerdanyola
2021. 29 novembre. Entra en funcionament el tanatori de Cerdanyola, gestionat per l'empresa Truyols Serveis Funeraris. També s’ha remodelat el Cementiri ja existent, afegint 660 nínxols. La parcel·la total ocupa una
           superfície de 12.632 m2. Té quatre sales destinades a les sales de vetlla dels familiars, una sala oratori multiconfessional i 75 places d’aparcament per els visitants., entre altres serveis. El nou tanatori té una
           superfície de 3.595,26 m2, distribuïts en planta baixa, planta coberta badalot, planta semisoterrani -1 i soterrani -2
2021. gener. Es posa en marxa l'iniciativa "petó i adeu"
2023. 10 juliol. Vega Navarro es nomenada nova presidenta de Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada.
2023. 3 d'agost. Un total de 15.000 m2 han estat adquirits per Global Technical Realty a la multinacional Dcite per a la construcció en terrenys del Parc de l'Alba de Cerdanyola d'un gran Data Center de 16MW.
2023. 14 setembre. Penguin Random House Grupo Editorial celebra l'acte de col·locació de la primera pedra a la nova seu de Cerdanyola, als terrenys de l'extinta Fàbrica Aiscondel.
2024. Maig. Cerdanyola arriba al 57.752 habitants. Dades referides a 2023.  655 menys que en 2010                                                                                                                                                  


*  Font : Institut d'Estadística de Catalunya