INFORMACIÓ MUNICIPAL I GENERAL


OAC-Oficina d'Atenció a la Ciutadania..........................................................................-Ptge. Ajuntament, s/n  Tf. 93 580 88 88   oac@cerdanyola.cat
Telèfon d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès....................Tf. 010
Telèfon d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.......................................Tf. 012
Web Municipal       www.cerdanyola.cat

INFORMACIÓ SOBRE L'EMPADRONAMENT I LA RESIDÈNCIA

OAC-Oficina d'Atenció a la Ciutadania..........................................................................-Ptge. Ajuntament, s/n   Tf. 93 580 88 88   oac@cerdanyola.cat
Servei d'Informació i Assesorament Jurídic a la Ciutadania Estrangera (SIAJ)..... . -C.Lluis Companys, 8     Tf. 93 580 88 88 ext. 5852

INFORMACIÓ SANITÀRIA

Servei Municipal de Salut Pública i Consum.......................................... .............. .......-Av. Espanya, 6 C, baixos   Tf.93 580 88 88 ext. 6730
CAP Canaletes.................................................................................................................-Pg Horta, 17                         Tf. 93 591 07 40
CAP Serraparera..............................................................................................................-C. Diagonal, s/n                   Tf. 93 580 63 63
CAP Fontetes....................................................................................................................-Pl. Velázquez Pineda s/n    Tf. 93 594 44 70
CAP La Farigola...............................................................................................................-Ctra. Barcelona  (N-150), 147-149    Tf. 93 691 95 89
CAPII Cerdanyola-Ripollet................................................................................ ............. (N-150), cantonada C.Tarragona, s/n   Ripollet  Tf. 93 594 21 11
CAP Salut Mental............................................................................................................ -Ctra. Barcelona N-150, cantonada C.Tarragona, s/n. Ripollet  Tf. 93 580 96 77
                                                                                                                                               
csmcerdanyola@sid-ssm.com
CASD (Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències)..................... ......... -Pg. Horta, 17                        Tf. 93 591 07 40
Centre Medicina Correctiva........................................................................................... -Pl. Carles Buïgas, 2             Tf. 93 692 40 66

Programació de visites mèdiques. Es pot demanar hora de visita anant-hi personalment, trucant per telèfon al CAP o al Centre de Programació de l'ICS (93 728 44 44), o bé mitjançant el portal http://www.gencat.net/ics/usuaris/visites.htm

INFORMACIÓ EDUCATIVA I ESCOLAR

Servei Municipal d'Educació...................................................................................-Av. Espanya, 6 C   Tf. 93 580 88 88   educacio@cerdanyola.cat
(UAB) Universitat Autònoma de Barcelona..........................................................                                   Tf. 93 581 10 00 / 93 581 11 11       http://www.uab.cat
Consorci per a la Normalització Lingüistica.........................................................-C.Vinyes, 19 .         Tf. 93 580 34 94      cerdanyola@cpnl.cat

INFORMACIÓN LABORAL


Servei Municipal d'ocupació..................................................................................-Av. Roma, s/n      Tf. 93 594 70 50     canserra@cerdanyola.cat
Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (Cerdanyola del Vallès)..-Torres i Bages, 7  Tf. 93 594 89 80 / 93 594 89 81 (ofertes) - Tf. 93 594 89 83 (prestacions)
                                                                                                                                                                    Tf. 93 594 89 82 (contractes)     otg.cerdanyola.soc@gencat.cat      http://www.oficinadetreball.gencat.cat
Administració de la Seguretat Social nº 25 de Cerdanyola del Vallès..........-C.Parcers 1-5, baixos  Tf. 93 586 36 40 barcelona.administracion25@tgss.seg-social.es

INFORMACIÓ SOBRE SERVEIS SOCIALS

Servei Municipal de Benestar Social..................................................................-Av. Espanya, 6 C      Tf. 93 580 88 88 (ext. 6760)    promociosocial@cerdanyola.cat
Oficina d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.............................-C. Sant Antoni, 36    Tf. 93 691 82 11
Creu Roja...............................................................................................................-Av.Creu Roja, 25-29  Tf. 93 691 61 61
Càritas Parroquial.................................................................................................-C.Església, 6

INFORMACIÓ SOBRE COMPANYIES DE SERVEIS

Aigües de Barcelona........................................................................................... Tf. Atenció al client    900 710 710       Tf. Avaries  900 700 720
Gas Natural........................................................................................................... Tf. Avaries  900 750 750
Suministrament de butà...................................................................................... Tf. 93 725 62 77 /  901 100 100
ENHER-FECSA.................................................................................................. Tf. 900 770 077

INFORMACIÓ SOBRE HABITATGE

Oficina Municipal d'Habitatge........................................................................... -Pg. Cordelles, 1   Tf. 93 580 99 79       borsa.cerdanyola@prohabitatge.org
 
DEPARTAMENT  DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Avinguda Diagonal, 523-525  Barcelona......................................................................................   Tf. 93 444 50 00      http://mediambient.gencat.cat

INFORMACIÓ SOBRE VEHICLES

Oficina Local de Trànsit de Sabadell (DGT)............   -C.Escola Industrial, 9 1r. Sabadell  Tf. 93 727 20 75 / 93 727 07 61 / 93 727 10 26     jlts@dgt.es    http://www.dgt.es

INFORMACIÓ SOBRE CULTURA I LLEURE

Servei Municipal de Cultura............................................................................   -C. Indústria, 38-40   Tf. 93 591 41 33      cultura@cerdanyola.cat
Ateneu de Cerdanyola ....................................................................................   -C. Indústria, 38-40   Tf. 93 580 75 58 / 93 580 74 26 (ext. 5272)      cultura@cerdanyola.cat
Biblioteca Ca n'Altimira...................................................................................   -Av. Primavera, 2-10 Tf. 93 580 76 02     b.cerdanyola@diba.cat
Casal de Joves Altimira.................................................................................    -Pg. Pont s/n               Tf. 93 580 58 69      joventut@cerdanyola.cat
Zona Esportiva Municipal Xarau..................................................................  . -C.Camèlies, s/n         Tf. 93 691 77 04      canxarau@cerdanyola.cat
Servei d'informació Juvenil A Prop..............................................................                                          Tf. 93 580 61 19
Museu Ca n'Ortadó..........................................................................................  -Pl. Sant Ramon, 23   Tf. 93 692 33 22      patrimonicultural@cerdanyola.cat
Museu d'Art de Cerdanyola (MAC)...............................................................  -C.Sant Martí, 88          Tf. 93 591 41 30     mac@cerdanyola.cat

INFORMACIÓ PER A LA DONA

Centre d'Informació, Atenció i Recursos per a Dones (CIARD)........ ....... -C.Belles Arts, 19          Tf. 93 592 16 47  
Dones per la Igualtat....................................................................................... -C. Industria, 12             Tf. 93 580 13 98      donesperlaigualtat@hotmail.com
El Sagareig...................................................................................................... -C. Vinyes, 11 C            Tf. 93 580 61 51      safareig@pangea.org
Línia d'Atenció Telefònica a Dones en situació de Violència...................                                          Tl. 900 900 120
Jutjat de Violència ..........................................................................................  -Passeig d'Horta, 19    Tf. 93 552 76 11       
Policia Local (Oficina d'Atenció a la Víctima)..............................................  -Pl. de Sant Medir, s/n Tf. 93 691 12 00-092 (urgències)                        

INFORMACIÓ SOBRE TRANSPOTS

Ferrocarrils de la Generalitat  (FGC)...............................................................                                 Tf. 93 205 15 15                                 http://www.fgc.cat
RENFE Rodalies...............................................................................................                                  Tf. 93 691 88 69 /  902 41 00 41      www.gencat.cat/rodalies
SARBUS (autobusos).......................................................................................                                  Tf. 93 580 67 00 /  93 727 92 92      www.sarbus.com
Ràdio Taxi..........................................................................................................                                   Tf. 93 580 27 27 /  93 692 40 16
Fonotaxi..............................................................................................................                                   Tf. 93 300 11 00
  
INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS D'EMERGÈNCIES

Emergències.....................................................................................................      Tf. 112
Bombers.............................................................................................................     Tf. 085     93 582 02 43
Mossos d'Esquadra        Comissaria.............................................................      Tf. 93 592 47 00
Policia Local......................................................................................................      Tf. 092 / 93 691 20 00
Policia nacional   Comissaria  .......................................................................      Tf. 93 691 18 54 / 93 692 95 02     Ur
gencies  091
Servei d'Atenció a les Dones en Situació de Violència.............................       Tf. 900 900 120
Ambulàncies (Urgències)................................................................................      Tf.  061

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Cerdanyola Ràdio 105,3 FM .......................................................................    
-C. de la Indùstria, 38 (Ateneu Municipal)
Diari digital Municipal....................................................................................                                       www.cerdanyola.info
TOT Cerdanyola ............................................................................................    Tf. 93 580 04 79      totcerdanyola@cerdanyola.com
Cerdanyola al Dia..........................................................................................    Tf. 93 586 35 23      cerdanyola@al-dia.com
Riu Sec............................................................................................................                                        http://www.riusec.com ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

Jutjats de Cerdanyola..........................................................................................-Ptg. Horta, 19  Jutjat de Guàrdia  Tf. 93 552 76 53         Servei Comú General   Tf. 93 552 76 21
                                                                                                                                  Oficina d'Atenció al Ciutadà        Tf. 93 551 67 20         Registre Civil    Tf. 93 551 67 30
Arxiu Municipal...................................................................................................  -Ptge. Ajuntament, 1                        Tf. 93 580 88 88 (ext. 5164)          arxiu@cerdanyola.cat
Correus................................................................................................................  -C. Iscle, 23-25                                Tf. 93 691 37 57
Servei de Mediació............................................................................................  -C.Lluís Company, 8                       Tf. 93 580 88 88 (ext. 5279)     mediacio@cerdanyola.cat
Deixalleria Municipal.........................................................................................  -Ctra. Sant Cugat, km. 2,2              Tf. 93 691 74 42
Funerària Montserrat Truyols S.A....................................................................  -C. Doctor Gil, 20 Ripollet               Tf. 93 580 97 10 / 93 580 97 11
Registre de la Propietat.....................................................................................  -C. Sant Francesc, 4, baixos         Tf. 93 692 66 66
Cementiri Municipal de Cerdanyola.................................................................                                                             Tf. 93 484 18 19


  GENT GRAN

Associació de gent gran de Cerdanyola del Vallès (Esplai La Caixa).......  -C. de Sant Casimir, 26
Club de jubilats i pensionistes de L'Ateneu ...................................................  -C. de la Indùstria, 38 (Ateneu Municipal)
Llar de jubilats "Les Fontetes"..........................................................................  -Reis, 30 (Centre Civic Fontetes)
Associació de la tercera edat i pensionistes del Turonet ............................  -Lepant, 97 (Centre Civic Turonet)
Club de jubilats i pensionistes de Serraparera .............................................  -Pl. Universal, 1 (Centre Civic Serraparera)VARIS
             

Agrupació Cultural Sardanista   -C. Indústria, 38-40
Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet  -C.Indústria, 38-40
Agrupació Musical de Cerdanyola   -C. Sta. Maria, 23
Amics de la Cultura    -C. Sant Antoni, 36
Amics de les Antiguitats i del Col.leccionisme de Cerd. i Ripollet
Amics del Bonsai       -Pl. Sant Medir, 2
Asociaçao Terra Brasil    -Plça. Marconi, 4B
Assoc. Catalonia Joan XXIII
Associació Cultural Roser de Maig  -Av. Espanya, 21 baixos
Associació d'Amics del Blues de Cerdanyola  -C. Indústria,
Associació d'Arriers de Sant Antoni    -C. Sant Ramon, 225
Associació d'Artistes Plàstics    -C. Industria, 38-40
Associació de Cinema Independent "Plan 9" -Pg.del Pont s/n
Associació Excursionista de Cerdanyola   -Pg. Cordelles, 3
Associació Musical Bellaterra    -Pl. del Pi, 5
Casa de Aragon     -C. Belles Arts, 3-5
Castellers de Cerdanyola    -Plça. Enric Granados, s/n
Centre Astrológic "Nadir"     -Pl. Sant Medir, s/n
Col.lectiu de Recerques Arqueológiques    -C. Vinyes, 13 A
Colla de Gitanes i Antics Dansaires de Cerdanyola -C. Camp, 44
Colla Gegantera de Cerdanyola    -C. Indústria, 38-40
Comissió de Festes de la Tardor   -Prat de la Riba, 31 2-2
Companyia Sinexit de Dansa-Teatre
Coral Cerdanyola      -C. Menorca, 7E
Coral Collserola   -C. Sant Ramon, 180 (bar Grau)
Diables de Cerdanyola
Esbart Dansaire Sant Marçal     -C. Indústria, 38-40
Fiscalia
Foment de les Tradicions Catalanes de Cerdanyola
Grup Artístic Teatral Gat
Grup de Dansa Contemporània (GDC)
Hermandad Rociera de Cerdanyola     -C. Clota, s/n
Hermandad  Nuestra Señora de la Antigua  -Av. Europa, 46ª
Irmandade Galega o Botafumeiro   -C. Pablo Picasso, 5-7
Jutjat de guàrdia                                           Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 1    Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 2    Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 3    Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 4    Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 5    Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 6    Passeig d'Horta, 19
Jutjat de Primera Instància i Instrucció Nº 7    Passeig d'Horta, 19
La Gramalla de Bellaterra     -C. Tulipan, 4
L'Esquirol      -C. Rotonda, 10
Multiplataforma d'internautes de Cerdanyola
Musikaos    -Pg. del Pont, s/n
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Passi-ho bé Teatre    -Pl. Sant Medir, s/n
Peña Flamenca A.C.R de Cerdanyola  -C. Indústria, 38-40
Puntaires de Cerdanyola      -Pl. Sant Medir, s/n
Ràdio Club Vallès  -C.Indústria, 38-40  www.ea3rch.org
Registre Civil
Reisd. Assistida Canaletes
Residencia Montserrat
Servei Comú General
Trabucaires de Cerdanyola     -Pl. Empordà, 3 3-2
Xarxa Interactiva Sociocultural (XISC)   -C. Indústria, 38-40

 


93 580 88 88
93 580 88 88
93 580 58 93
 
93 580 88 88
93 580 70 78
93 580 41 12
93 692 26 81
93 580 57 33
93 580 88 88
93 580 55 66
93 580 88 88
93 580 58 69
 
93 580 42 46
93 586 58 24
93 692 90 50
 
93 580 61 20
93 691 63 17
93 580 88 88
 
93 580 88 88
 
 
658 62 61 04
93 580 88 88
93 552 76 57
93 580 88 88
93 580 88 88
 
 
93 580 88 88
93 692 67 21
93 552 76 53
93 552 76 75
93 552 76 84
93 552 76 87
93 552 76 93
93 552 76 99
93 552 76 05
93 552 76 11
 
 
93 580 88 88
93 580 88 88
93 551 67 20
93 580 70 78
 
93 580 70 78
93 580 88 88
93 551 67 30
93 594 01 45
93 691 25 14
93 552 76 21
 
93 580 88 88

 

RESTAURANTS

 

Cuina de Mercat

CASA AMANCIO -Anselm Clavé 13-15
De dilluns a diumenge de 09,00 a 17,00 i de 20,00 a 24,00   
Tf. 93,586,40,95

B'ART ATENEU -Indústria 38-40
De dilluns a dissabte de 08,30 a 23,00    
Tf. 93,691,89,07

BARBACOA -Anselm Clavé 3
De dilluns a diumenge de 13,00 a 15,00 i de 20,30 a 02,00. Diumenge nit tancat   
Tf. 93.586.40.95

BOSC DE PAU -Torrent 10
De dimecres a diumenge de 10,00 a 23,30. Dilluns i dimarts tancat   
Tf. 93,691,92,30

BOSS ESPORTIU -Francolí 10
De dilluns a divendres de 13,00 a 16,00   
Tf. 93,586,34,37

EL CALIU DE CERDANYOLA -Olm 10
De dilluns a divendres de 08,00 a 1 8,00.. Dissabte i diumenge tancat.    
Tf. 93,580,54,95

CAN BERNAT -Santa Engràcia 41
De dilluns a dissabte de 09,00 a 23,00. Diumenge de 09,00 a 1 8,00.   
Tf. 93,580,65,63

CA N'OLIVÉ -Av Flor de Maig 122
De dilluns a diumenge de 10,00 a 17,30. Divendres i Dissabte de 21,30 a 24,00. Diumenge nit tancat. Telf. 93,580,88,39

CANALETES -Passeig d'Horta 50
De dilluns a dissabte de 07,00 a 20,00. Diumenge tancat     No tenen telèfon

CAP I CUA -Passatge Llorer 15
De dimarts a diumenge de 13,00 a 16,00. Divendres i dissabte de 21,00 a 23,00. Dilluns tancat.
Tf. 93,580,96,35

LOS CARACOLES -Sant Antoni 23
Divendres, dissabte i diumenge de 09,00 a 24,00.     Tf. 93,691,52,02

EL CAVA RESTAURANT -Sanf Francesc 35
De dilluns a dissabte de 10,00 a 17,00 i de 21,00 a 24,00. Diumenge tancat    
Tf. 93,091,79,46
http://www.restauranteelcava.com

CHEZ LOLA -Zurbano 37
De dilluns a dissabte de 07,00 a 21,00. Diumenge tancat.    
Tf. 93,692,20,11

COLLSEROLA -Passeig d'Horta 64
De dimarts a dijous de 07,00 a 23,00. Divendres, dissabte i diumenge de 07,00 a 24,00. Dilluns tancat
Tf. 93,692,91,38

EL DELER DE LA MAGDA -Av Josep Maria Marcet 24
De dilluns a divendres de 13,15 a 15,30. Dijous, divendres i dissabte de 20,30 a 22,45.    
Tf. 93,580,33,40

GUILLÉN -Sant Ramon 165
De dilluns a divendres i diumenge de 07,00 a 1 8,00. Dissabte tancat.    
Tf. 93,580,94,88

MARCS -Av Bartomeu 21
De dilluns a dissabte de 09,00 a 16,00. Divendres i dissabte de 21 a 23,30.    
Tf. 93,580,85,31

MINGUET -Sant Ramon 219
De dilluns a dissabte de 05,30 a 21,30. Dissabte tarda i diumenge tancat     Tf. 93,692,86,53

MUSSOL -Àliga 26
De dilluns a Divendres de 09,00 a 19,00. Divendres nit de 21,00 a 24,00. Dissabte de 12,00 a 15,00
i de 21,00 a 24,00. Diumenge tancat.    Tf. 93,586,30,34

PANTAIBÈRIC -Sant Martí 83
De dilluns a diumenge de 20,00 a 24,00.    Tf. 93,594,46,43

PISCINA DE MONTFLORIT    -Carrer de la Mare de Déu dels Dolors 17-19    Tf. 936 915 262
http://www.barcafemontflorit.com/

EL PASEO - Av Canaletes 39
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 09,00 a 01,00. Dissabte i diumenge de 10,30 a 01,00. Dimarts tancat. Tf.93,580,77,43

EL PEDREGAR -Apel.les Mestres, 11 (Bellaterra)
D'octubre a abril dissabtes nit. Diumenge migdia obert  Tf.93,691,70,02

PEDRERA -Pedrera 5
De dilluns a dijous de 07,30 a 18,00. Divendres i dissabte de 07,30 a 24,00. Diumenge tancat. Tf. 93,092,23,94

LA POSADA MALDITA.(RESTAURANT DEL TERROR) -Av Flor de Maig 57 Divendres, dissabte i vespres de festiu de 22,00 a 01,00.
 Tf. 666,569,660 - 600,569,625

RINCÓN DEL CIPRÉS -Pol Can Fatjó del Xiprer Nau 11
De dilluns a dissabte de 06,00 a 20,00. Dissabte tarda i diumenge tancat.
Tf. 93,692,27.49

SPORT -Santa Anna, 11
De dilluns a divendres de 07,30 a 21,00 Dissabte i diumenge tancat
Tf. 93,692,27,49

TAST & GUST -Sant Martí 92
De dilluns a dissabte de 13,00 a 16,00 i de dimarts a dissabte de 21,00 a 23,30. Diumenge i dilluns nit tancat.
Tf. 93,591,00,00

EL VIEJO ROBLE -Altimira 36
De dilluns a diumenge de 13,00 a 16,00 i de 21,30 a 23,30.
Tf. 93,692,11,58    http://www.canbiel.com/

 

Cuina Catalana

LOS ABETOS -Passatge Orient 4
De dilluns a dissabte de 13,00 a 16,00 i de 19,30 a 23.30. Diumenge de 13.00 a 16.30. Dimarts i diumenge nit tancat.   

 Tf.
93,692,11,48

BOSC TANCAT -Riu sec s/n
De dilluns a diumenge de 10,00 a 19,00h.   
Tf. 93,580,27,03

CAN FELIU DEL CANTÓ -Sant Ramon 216
Tots els dies de 13,00 a 16,00 i de 19,30 a 24,00. Diumenge i dilluns nit tancat.   
Tf. 93,592,18,11

GRAU -Sant Ramon 180
De dimecres a dilluns de 07,00 a 24,00. Dimarts tancat.   
Tf. 93,580,84,81

MESÓN DEL VALLÈS -Carretera de Barcelona 88
De dilluns a dissabte de 08,00 a 17,00 i de 20,00 a 01,00. Diumenge tancat.   
Tf. 93,692,20,59

MESÓN DON SANCHO -Reis 24
De dilluns a diumenge de 10,00 a 24,00. Dimecres tancat.  
Tf. 93,692,72,10

TAULELL D'EN GIORGIO -Serragalliners 68
De dilluns a divendres de 13,00 a 16,00. De dimecres a diumenge de 8,30 a 24,00. Dilluns i dimarts nit tancat. Telf.   
 
Tf. 93,580,97,52

TROPECIÉN -Felicià Xarau 16
De dilluns a dimecres de 08,30 a 17,00. Dijous i divendres de 20,00 a 23,00. Diumenge de 09,00 a 1 7,00. Dissabte tancat.     
Tf. 93,691,10,02
 
Brases de Cerdanyola
 
CAN EDO -Lope de Vega 5
De dilluns a diumenge de 09,00 a 16,00. Divendres i dissabte de 08,30 q 23,00. Dijous tancat.
Tlefs. 93,092,24,24 - 93,580,00,00

CAN PAPITU     -Ample 27
Dilluns tancat. Dimarts a Diumenge 13,00 a ló,00. Divendres i Dissabte obert nit de 20,30 a 24,00. 
Tf. 93,592,10,83

CAN SARDÀ     -Ctra de Cerdanyola a Horta km 4,5
De dimecres a diumenge de 10,00 a 17,00 Dimarts tancat     
Tf. 93.692.61.85    http://www.cansarda.com

CAN VALLDAURA      -Ctra de Cerdanyola a Horta km 7
De dilluns a divendres de 13,30 a 23,00. Dijous tancat. Dissabte i Diumenge de 09,30 a 24,00.   
Tf. 93,427,62,02

CAN TONADA     -Castella 16
De dilluns a divendres de 08,00 a 17,00. Dissabte de 07,00 a 24,00 Diumenge de 10,00 a 17,00.  
Tf. 93,691,01,56

LA CASETA      -Orient 10
Dimarts, dimecres i diumenge de 12,00 a 16,00. de dijous a dissabte de 12,00 a 16,00 i de 20,00 a 01,00. Dilluns tancat.
  
Tf. 93,586,48,12

EL GALLINER       -Ctra Bellaterra, 58
De dimarts a diumenge de 10,00 a 17,00. Dilluns tancat. 
Tf. 93.580.64.27

MESON CASTELLANO       -Santa Anna 31
De dilluns a diumenge de 11.00 a 16.00 h.   
Tf. 93.580.50.42

EL RACÓ DE LA PLAÇA       -Pça Sant Ramon 1
De dilluns a divendres de 07,00 a 17,00 i divendres de 20:30 a 24:00 I Dissabte de 09:00 a 1 7:00 i de 20:30 a 24:00. Diumenges tancat.
Tf. 93.691.10.21

TITO CARLOS      -M Passatge Olivé 2 De dilluns a divendres de 07:30 a 17:00. Divendres i dissabte de 8:00 a 24:00. Diumenge tancat.
Tf. 93.692.34.16

XERCAVINS     -Ctra de Cerdanyola a Sant Cugat km 3 De dilluns a diumenge de 13:00 a 16:00.
Tefs. 93.580.31.29     i        93.580.37.30
 


 

    

Free counter and web stats