CASTELL DE VILARDIDA o de Cal Tudó
(Alt Camp)
 
 
Possiblement originari del segle XII. El lloc és esmentat el 1009. Durant gran part de l'edat mitjana va ser propietat del bisbat de Barcelona. Durant el segle XVIII apareix com a possessió dels Tudó.

Accés : Localitzable sense problemes. En conjunt hi ha una dotzena d'edificacions al lloc.

Estat : Malmès. No és lliurament accessible. No sembla que sigui visitable.