CASTELL DE SANT SALVADOR DE VERDERA
(Alt Empordà)
 


Quan ja estem a tocar del castell
 

Passadís d’entrada al castell

Porta principal

Vistes de la part superior
 
Castell termenat.
Documentat en 974 S'alça al cim del San Salvador, és també conegut per "el castell de Sant Salvador".

Aquest castell roquer va tenir sempre la polèmica de les parts enfrontades del comte d'Empúries i dels benedictins de Sant Pere que reclamaven que era d'ells. Va rebre restauració en 1283 amb la construcció d'una muralla i diverses torres el 1391. Ocupada per les tropes franceses de Felip III el atrevit a 1285. Feu de Joan I.

L'any
1708 és enderrocat per evitar que passés a mans enemigues pel militar francès Noailles.
 

Situació : En un turó situat per sobre del Monestir de Sant Pere de Rodes, al terme municipal del Port de la Selva (Alt Empordà) 

Accés : Visitat el 23/4/2009.        Coordinades de situació: N 42º19’12” / E 3º10’03”

Estat : Malmès. Lliurament accessible. Aparcament a la zona reservada com a tal, abans d’accedir al Monestir 

(Abans d’iniciar l’ascens, trobarem uns cartells informatius. En un d’ells es fa esment de la perillositat del lloc pels estimballs que hi ha a la zona superior de l’edificació, fent especial incidència en el control que cal tenir sobre les criatures de curta edat.  Per altra banda, també s’esmenta la particularitat que presenta el lloc de ser escenari de forts cops de vent. Lògic, sent zona de tramuntana. Però tot i ser un dia “tranquil” el dia de la nostra visita, ha estat necessari circular amb precaució per aquest lloc, degut a haver estar objecte de sobtades ventades. )