CASTELL DE VACARISSES
(Vallès Occidental)
 
 
Castell termenat. Documentat en 1017. Al 1020 Bernat Tallaferro, que havia rebut del seu pare Oliba Cabreta  en 988 el comtat de Besalú; cedeix diversos castells al seu fill Guillem entre els que  es contava el de Vacarises "*castrum Vacherices".

La saga dels Vacarisses va ser molt curta, doncs  va quedar trencada després de la mort de Pere Miró el 1118, germà de N 'Albert Miró de Vacarisses  al qual havia succeït. Després d'aquesta mort Berenguer de Montcada assigna a Carbonell de Castellet la defensa del castell mantenint- lo per transferències durant més de dos segles.

A començaments del segle XII el llinatge dels Montcada s'obre  en dos  línies, la dels Sarroca del Vallès (els quals acaben unint-se els Bell-lloc) i la dels senyors de Montcada, Muntanyola i Vacarisses.

Al 1358 Jaume Desfar adquireix el castell de Pere "el Cerimonis". Un fill de Jaume, Joan, apareix com a senyor del castell de Vacarisses i de Castellbell. El cognom Desfar es prolonga com titular fins Isabel, la qual apareix com a senyora de Vacarisses  en 1596 després del seu enllaç amb Francesc Amat.  La família Amat el  posseirien fins i tot ben entrat el segle XVIII després del naixement de Manuel d'Amat i de Junyent, fill del primer marquès de Castellbell.

Actualment aquesta gran mansió és propietat municipal. Reformada en el sigle XVIII, per la família Amat (marquesos de Castellbell) els quals posseïen  el senyoriu. En la seva base es troben murs medievals i ,és tardana. Es conserva la casa palau on nasqué el virrei de Perú Manuel d'Amat, convertida en casa del comú.Tè una superfície de 325 metres quadrats.  

Aquest castell a estàt immers en un procés de reabilitación culminat el 31 de maig del 2008 amb la seva inauguració. Amb la Reabilitació actual s'ha incorporat l'edifici vertical acollint la Biblioteca Municipal.

Situació :  A Vacarisses (Vallès occidental)
Es localitza enmig del casc urbà, al final del Carrer Major.     GPS : N 41.60752 E 01.91811
Fotografia feta el
27-8-2011