CASTELL DE TUDELA
(La Noguera)
 

 Portal nou
Portal vell. Vista interior Portal vell. Vista exterior


 

Documentat el 1154. Pocs restes perduren en haver-se aprofitat les seves pedres per a la construcció d'altres edificis. S'utilitza com a magatzem. Població emmurallada conservant el portal d'accés a través d'una torre quadrada.

Documentat el 1154. Restes de murs aprofitats per a edificis tardans i portal fortificat a la població.

Situació : A Tudela de Segre, poble agregat d'Artesa de Segre. 01º 05' 07" / 41º 52' 15"

Accés : Per la carretera C –14, i la LV-3021 desprès.

Estat : Visitat el 07/07/2007. Aquestes dues edificacions, es veuen ben conservades. Aparcament als voltants.

Fàcil de localitzar al ser un poble petit.