CASTELL DE SOREROLS
(Osona)
 

Diferents vistes de les restes

 
Diferents vistes de les restes

 


El terme de Tavertet tingué senyors i cavallers propis des del 1070, però aquests feren sempre acte de vassallatge als senyors del castell de Rupit. Els seus diferents senyors, els Tavertet, els Malla i els Savassona, reconegueren vassallatge als barons de Rupit fins el 1518.

El castell de Sorerols i la seva demarcació, avui part integrant del municipi de Tavertet, tingué senyors i jurisdicció pròpia, independent dels grans antics dominis abans esmentats, fins que el 1527 el va comprar Antoni Vila de Savassona, senyor de Tavertet. A partir d'aquest moment s'integrà a Tavertet, fins a refondre-s'hi totalment.

Situació : Al terme municipal de Tavertet (Osona) – Barcelona

Accés : Visitat el 13/08/2008.      Situació de les restes del castell: N 41º59'55" / E 2º22'44".

Estat : Molt malmès. Escasses restes. De totes maneres, la construcció atalussada dels panys de paret supervivents, creiem que garanteix , llevat d'intervencions humanes, la seva conservació durant uns quants anys més. Lliurament accessible.