CASTELL DE SANT MATEU
(El Bages)

Panoràmica

Detall Detall


Gerard de Tena Aznar

 

 


Conegut també per castell de les Planes, aquesta documentat des del 1014 i resten tan sols ruïnes al costat de la capella de Sant Miquel de les Planes.

"
El Castell és documentat des del 983 i el domini eminent del castell corresponia als comtes de Barcelona; així figura en una data compresa entre el 1018 i el 1023, en què el comte Guifré de Cerdanya jurà fidelitat a la comtessa Ermessenda de Carcassona per diversos castells, entre els quals es trobava el de Sant Mateu.

Però aquesta infeudació no tingué continuïtat i els feudataris reals foren els Cardona. En el testament delvescomte Ramon Folc de Cardona, consta que el 1086 deixà el castell de Sant Mateu a la seva muller Ermessenda i al seu germà el vescomte Folc III.

No se sap com, el castell de Sant Mateu sortí del domini dels Cardona per passar al de Boixadors. Únicament se sap que les relacions entre ambdues famílies ja existien abans del 1124, quan es féu una concòrdia entre els Cardona i els Boixadors.

Quan els Cardona vincularen el seu patrimoni al districte vescomtal al 1314, era senyor de Sant Mateu, Berenguer de Boixadors, casat amb Blanca, i a la seva mort, el 1306, passà als seus descendents. Al segle XIV els Boixadors adquiriren la jurisdicció, el 1381, i el mer i mixt imperi del Castell de Sant Mateu als procuradors del rei Pere III."  (Extret de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages)

Situació: En terrenys del terme municipal de Sant Mateu de Bages (El Bages)


Coordinades de situació:  N 41 48 03  E 01 44 30