CASTELL DE SENTFORES
(Osona) 

Úniques restes de construccions visibles

 


Castell termenat esmentat es documentat el 911 i el 932. El seu domini fou dels cavallers Sentfores, que el tenien en feu de la mitra de Vic; després passà als Centelles i a Bernat III de Cabrera, que el comprà el 1362.
Enderrocat en època de la guerra de la Generalitat contra el rei Joan II.


Situació : Al municipi de Vic (Osona)

Accés : Visitat el 14/6/2008        Situació : N 41º54'24" / E 2º13'09".

Estat : Restes, si es que es poden identificar com a tals, totalment irrellevants. Lliurament accessible.