CASTELL DE SELMA
(Alt Camp)
 

Pany de muralla supervivent

Un pany de muralla amb una obertura que podria haver estat un gran finestral (?) o en qualsevol altre cas, un bon estrall a la paret

Obertura que podria haver estat la porta d'entrada (?) a l'edificació

 


 


Documentat en el 977 quan el bisbe Vives de Barcelona l'hi confirma a Guitart de Mureden amb la condició de defensar el territori, si bé l'església mantindria el domini.

L'any 996 Sendred de Gurb l'hi ven a Hug I de Cervelló. Anys més tard aquest ho ven al vescomte Geriber i posteriorment aquest l'hi cedeix al seu fill Mir Geribert i aquest al seu fill Arnau Mir de Santmartí en 1074.

Aquesta família ho manté fins a l'any 1142 que Guillem de Santmartí ho dona a l'Ordre del Temple els quals disposen un governador per al seu funcionament. El 1171 el bisbe de Barcelona els cedeix també la parròquia on creen la Comanda de sant Cristòfol de Selma. El 1312 una vegada extingida l'Ordre passa als Hospitalaris del gran priorat de Catalunya.

Després de diverses vendes i donacions a la fi del segle XVI l'estructura del castell sofreix seriosos desperfectes i és abandonat al voltant del 1930.

Situació : En terrenys del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp) 

Accés : Visitat el 13/11/2008         Situació exacte de les restes: N 41º22'02" / E 1º27'41"

Estat : Molt malmès, escasses restes. Lliurament accessible.