CASTELL DE SEGURA
(Conca de Barberà)
 

Vista general
  Interior de l’edificació
Detall porta
 

 


Documentat el 1123 quan Berenguer Sendred el cedeix al seu fill Arnau. L'any 1150 depenia de la família Cervera els quals ho van mantenir en el seu poder fins al 1152 després d'això va passar als hospitalers
.

A la segona meitat del segle XII consta com a possessió de Ramon de Cervera, senyor del Espluga Jussana de Francolí, el qual el dóna en el seu testament del 14 juliol 1182 al seu fill Guillem de Guardiolada, al qual va succeir la seva filla Mateua, casada amb Galceran de Pinós. Guillem de Gardiolada va tenir dues filles: Mateua i Geralda. Geralda en 1261 fa donació a l'orde de l'Hospital de diversos llocs que havien estat propietat del seu pare, entre els quals esmentava el castell de Segura.

El 1763 pertanyia al capítol de Tortosa. D'aquest castell hi ha les restes del que fos el portal que servia de defensa per el castell i el poble
.Situació : A Segura, entitat de població del municipi de Savallà del Comtat (Conca de Barberà) 

Estat : Molt malmès. Lliurament accessible. Fàcil aparcament als voltants.

Accés : Visitat el 16/3/2010: Senzill de localitzar donades les reduïdes dimensions del llogaret. Al costat del cementiri.

Situació: N 41,54439 / E 1,26525