CASTELL DE SANTA PAU
(La Garrotxa)
 


Vista general

Té uns "potents " fonaments Porta d'entrada Detall finestres

 


El castell de Santa Pau apareix ja en un document de vers 929-35, quan el rei franc Radulf el donà al seu fidel Oliba, senyor de Porqueres, familia que al voltants del segle XIII pren el cognom de Santapau, amb Ponç (III), senyor de Santa Pau i de Finestres.

Es actualment un gran casal rectangular amb torre angular de forma quadrada i amb un gran pati interior. La segona planta va ser modificada durant l'el segle XVII . Va ser centre de la baronía de Santa Pau. En el segle XII la família Santapau es van instal·lar en aquest castell otorgant  Ponç de Santapau l'any 1300 la carta de poblament
als habitants de la cellera de la parròquia de Santa Maria i als qui anessin a poblar la nova vila.

En 1462 es produeix el setge de Besalú pels remences. Els pagesos recorrien les contrades; dominaven els camins d'Olot, i atacan el Castell de Santa Pau i ocupant Castellfollit de la Roca.

Al peu de la torre de l'homenatge es troba la capella del castell dedicada a Sant Antoni i Sant Honorat on es conserva un excel·lent retaule d'alabastre de la Passió realitzada el 1340 i considerat com un dels més antics del gòtic català. Propietat d'Eduard de Delàs. Declarat conjunt històric artístic.

Situació: A Santa Pau  (La Garrotxa)       Localització: N 42 08 40 E 02 34 18