CASTELL DE SANT JAUME
(Baix Llobregat)
 

Vista general i de l'entorn, preses des de la urbanització el Taió, nucli de Castellví de Rosanes

Diferents vistes de les restes de l'edificació

 
 


Castell termenat. Dit tambè Castell vell de Rosanes.
Documentat el 963. El castell estava envoltat per tres muralles construïdes sistemàticament amb el pas del temps. Durant l'edat mitjana es va construir la primera, entre els segles XI i XII la segona i poc després la tercera. Sobre una primitiva torre s'edifica el castell al voltant del qual pivotaria la població.

El primer senyor del castell del qual es té referència, esmenta a Sendred nebot del comte Guifré. De la mateixa manera que els Cervelló, els Castellví estaven molt lligats a la comarca mantenint una gran cort al castell. Després de la defunció de Guilleuma en 1230 tot aquest domini va anar parar als Montcada i als successors de Foix. Els constants altercats entre Mateu de Fox i els reis, van provocar la confiscació de la baronia per Martí l'Humà a 1397. El 1714 el castell és destruït.


Situació : En terrenys del terme municipal de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat) – Barcelona

Accés : Visitat el 11/12/2008         Situació exacte d'aquestes restes : N 41º27'3" / E 1º55'10".

Estat : Malmès.   Lliurament accessible.

Restes disperses força rellevants. La vegetació, tant d'herbes com d'arbres és força abundant, dificultant tant la marxa com la contemplació de les restes, difícils de fotografiar pels forts contrastos de llums.

Durant tot el recorregut, l'edificació no ha estat visible en cap cas. Vora el Mas, s'ha pogut presumir la situació de les restes dalt del turó proper.