CASTELL DE SANT ISCLE
(La Selva)
 

Vista general

Altra vista de l'edificació

 Vista del fossat que envolta l'edificació Detall


 


Documentat des de l'any 1194 com domini dels Cabrera va representar el centre de la jurisdicció de Vidreres. L'any 1241 el castell és lliurat en feu als templarios. El 1485 seria ocupat pels "remences".

Restes d'una torre rodona i d'alguns murs a uns dos quilòmetres de la població. Des de l'any 2004 es estan portant a terme excavacions amb el fín de descobrir diverses zones del castell cobertes per enderrocs de la pròpia edificació que al llarg dels anys s'han anat desplomant. A l'anar traient la runa, van aparèixer els arcs porticats que envoltaven el pati del costat de la torre de l'homenatge. Tant aquests arcs com la base de la torre es troben en molt bon estat de conservació i donen una idea de la riquesa d'aquest castell en època medieval. Ultimamente d'han descobert dos càmeres desconegudes.

Per exemple, la torre devia tenir bastant altura, ja que el gruix de les seves parets és de dos metres i trenta centímetres.

Dit tambè castell de Vidreres.

Situació : Al terme municipal de Vidreres (La Selva) - Girona         Situació exacte del castell: N 41º47'04" / E 2º48'29".

Accés : Visitat el 9/9/2008         Lliurament accessible.

Altres : Les rellevants restes d'aquesta construcció, posen en evidència que sens dubte havia estat una poderosa i important edificació.
La construcció es troba quasi completament rodejada per un fossat. Aquesta fondalada està interrompuda a estones per unes piles de pedres i materials procedents de les excavacions arqueològiques.
Aquest treballs van comportar fins i tot tenir que tallar uns arbres situats dins l'edificació, que per les arrels que es veuen, devien ser de considerables dimensions. Interpretem doncs, que aquesta edificació devia d'haver estat presa per la vegetació.