TORRE SALVANA  
(Baix Llobregat)
 

 

 
 

 
Entrada a la possessió
 


 


Documentat el 992 com a torre d'Elies i amb el nom actual el 1628.

El nom de Salbana prové dels senyors que la posseïren, els Salbà, a la fi del segle XVI i la primeria del XVII. El 1628 era senyora de la Torre Salbana la baronessa de Rialb, Maria d'Alentorn i de Salbà, casada amb Miquel de Rocabertí-Tagamanent-Descoll i d'Icard. Per la seva filla, Maria de Rocabertí casada amb Josep Galceran de Pinós, la senyoria de la Torre Salbana passà a Miquel d'Alentorn. 

Posteriorment passa a la descendència d'aquest, amenada Galceran. El 1785 morí Josep Esteve Galceran, marquès de Santa Maria de Barberà i senyor de la Torre Salbana, que era casat amb Maria Josefa de Copons. Heretà llur filla Maria Josefa casada amb Josep M. Sarriera, comte de Solterra.
La Torre Salbana continuà després en mans dels marquesos de la Manresana i de Santa Maria de Barberà.

Aquest magnífic casal fortificat està situat en Santa Coloma de Cervelló, davant d'una esplanada i al costat de la Colònia Güell, presenta un bon aspecte exterior de la seva impressionant torre (segle XI) si bé la resta de la construcció manca de sostre. És una llàstima que hagi arribat a aquest nivell d'abandó i que no s'hagi pogut fer gens per a la seva restauració.

La torre de l'homenatge erigida en un dels laterals, rep per nom torre Salvana.

Situació de la torre  41º21'56.85" N - 2º01'43.30"E