CASTELL DE SALÀS
(Pallars Jussà)
 


Torre que flanqueja una de les entrades a la vil·la medieval

 
Una de les portes d'entrada

 Altre porta d'entrada

 


 
La primera noticia escrita que tenim de Salàs será precisament del seu castell, l'any 840. Malgrat no conèixer exactament on es localitzava, diferents investigacions el situen on actualment s'alça l'església parroquial.

Durant tota l'Edat Mitjana, el castell farà ostentació de la seva situació estratègica : formarà part de la segona linia de fortificacions de frontera durant els segles IX-XII i serà objecte de pactes, compres i vendes entre els comtes pallaresos i els senyors feudals.

Salàs serà una de les primeres pòblacions que cauran durant la guerra que va enfrontar el rei Ferran, el Catòlic, contra el comte pallarès Hug Roger III, i que va comportar la conquesta definitiva i extinció del comtat de Pallars el 1486; el mes de setembre de 1484 els reialestes envoltaran la població i aquesta, incapaç d'organitzar una llarga resistència, decideix pactar una capitulació condicionada.

Situació : Al poble de Salàs de Pallars – Pallars Jussà (Lleida)

Accés :Visitat el 27/10/2007.  Hem aparcat còmodament a l'entrada de la població: E 0º55'57" / N 42º12'48" 

Estat : Com s'aprecia a les fotografies, aquestes construccions estan ben conservades i perfectament integrades al nucli antic de la vil·la.