CASTELL DE SABURELLA
(Alt Camp)
 

Vistes generals de la edificació

Vistes de les dues torres. Ambdues son accessibles interiorment, a la part baixa de les mateixes.
Una petita obertura al sostre permet veure la part superior.

Vista exterior de la segona torre Vista d'un tros de muralla

 


 

En els seus origens va ser propietat de la família Cervelló mitjançant un testament del segle XIII que fa Ramón Alemany de Cervelló  en 1229 indicant la construcció d'una capella dedicada a Sant Miquel.

Aquest castell no forma part del sistema defensiu de la Marca de la Senyal Hispànica  perquè  va ser d'època posterior a la Reconquesta.  Es conserven interessants mostres d'aquest castell: les tres torres circulars dalt d'un turó i el seu perímetre emmurallat. Es localitza sota el cim de les Agulles.

Situació: En terrenys del terme municipal de Querol (Alt Camp)   Localització: N 41 25 28 E 01 21 48

Accés ( 2/6/2007)  

Estat : Malmès. Lliurament accessible. Es pot aparcar al davant mateix de la porta d'entrada al castell.
Altres : Boniques vistes panoràmiques, tot i que no és un castell construït en un nivell elevat. .