CASTELL DE SANTA COLOMA
(Conca de Barberà)
 


 


Castell termenat. Documentat.  Correspon a un castell-palau edificat al voltant de l'any 974 ja que consta que en 976 el comte Borrell s'ho ven a Udalard. En 1200 aquest castell passa a mans templeres retornant una dècada després a poder d'Arnau de Timor o de Queralt .
Fins al
segle XVI era residència habitual dels senyors de la vila sent el centre de la baronia de Queralt. Aquesta família va ostentar la titularitat de la vila fins ben entrat el segle XIX. Durant part del segle XVIII va ser propietat de la família Requesens.
A partir de l'any 1905 pas per un constant canvi de propietaris iniciant-se en el Mn. Esteve Puig Segura fins a la família Alió el 1987 qui el va donar a l'Ajuntament. Actualment en bon estat, gràcies ha haver estat habitat; conserva una excel·lent torre de l'homenatge amb un gruix de paret de 12 pams destinada a presons (disposa de diverses pressions) i sembla es va construir durant el segle XVII i el senyorial vestíbul d'entrada i la sala noble, avui utilitzada per a conferències i exposicions.
En
l'actualitat és seu de la Biblioteca Municipal, de l'Oficina de Turisme i de l'Escola Municipal de Música més de l'Orfeó de Santa Coloma. Alhora, la sala noble ha estat habilitada com a sala de conferències i exposicions.

Situació :  A Santa Coloma de Queralt, població de la comarca Conca de Barberà

Accés :
Visitat el 15/01/2006      Al carrer Passeig de la Muralla, cantonada Raval de Santa Coloma.

Localització: N 41 31 59 E 01 23 02

Estat : Bon estat. Visitable. Aparcament als voltants.