CASTELL DE RUPIT
(Osona) 

Vista general i entorn de l'edificació
Dalt d'aquest roquerar, presideix omnipresent la senyera  Aquestes cases, edificades sota mateix del castell
es troben al carrer Coll de Castell

 


 


Castell termenat. Documentat en 1040 al sortir esmentat en el testament del vescomte Eriball. És dit així per la roca on s'assenta. El seu estat actual presenta un estat totalment ruïnós. Rupit i Pruit són dos municipis fusionats que estaven dintre del terme del castell de Fàbregues (documentat l'any 968) i posteriorment al castell de Rupit, propietat inicial dels vescomtes d'Osona Cardona.

En el 1083 era una possessió de Ramon Folc el qual disposa que el castell passi al seu fill Bernat. En 1131 la vescomtessa Adalmodis, esposa de Bernat, al disposar el seu testament ho confia al "Sancti Petro Castriserrensis". Durant el segle XIV va pertànyer als comtes de Pallars passant a ser propietat anys més tard, en 1463, del fill de Jofre Gilabert de Cruïlles.

Els seus successors, els Cruïlles i Vilademany, s'intitularen en endavant barons de Rupit, i d'aquests passà als Bournonville, sempre per successió matrimonial. El 1681 el rei Carles II nomenà Francesc Antoni de Bournonville marquès de Rupit, títol que encara perdura en l'actualitat.

Situació : Al poble de Rupit (Osona)     Localització: N 42 01 28.20 E 02 27 59.00

Accés : Visitat el 2/8/2008: Les restes del castell presideixen la població, dalt d'un turó, a tocar de les darreres cases.

Estat : Malmès. Queden fonaments i un gros mur sobre el penyal que centra la població. No és lliurament visitable, ni tant sols accessible. Per comoditat, és preferible aparcar el cotxe en una zona habilitada com a pàrking gratuït, i que trobem a l'entrada mateix de la població.