CASTELL DE RODONYÀ
(Alt Camp)
 


Façana principal

Vistes de l'interior.

 

 

Documentat el 1311 encara que sembla es trobava ja en peus en 1214. Consta que Bernat de Centelles el  va adquirir de mans de Guillem de Rocaberti arquebisbe de Tarragona. Al 1409 ho adquireixen els senyors de Tamarit els quals ho fan am títol de barons de Rodonyà. Els últims d'habitar-ho van ser els Vilallonga (senyors d'Estaràs) els quals ho van vendre junt amb tots els béns l'any 1868. A la fi del segle XIX va passar a ser propietat particular d'un veí de Rodonyà però tot seguit passa a ser propietat municipal. Edifici del qual es conserven els murs de contenció emmerletats i algunes parets interiors. 

En 1985 va ser declarat Bé d'Interès Cultural.

Malmès, però en podríem dir que "en situació controlada". No és de lliure accés.

Accés : A la plaça del castell, al costat de l'església, al centre del poble.

Situació: A Rodonyà, població de l’Alt Camp     Situació: A Rodonyà, població de l’Alt Camp