CASTELL DE LES PILES
(Conca de Barberà) 


 

Vista parcial del castell.

Detall de la façana

 


 


Documentat el 1072 a través d'un document de venda que fa Oliver Bernat als comtes de Barcelona al juntament amb els alous (1) de Biure i Montclar. Anys mes tard, sobre el 1090 pertany a la família Cervelló qui ho manté fins a principis del segle XII que Arnau de Biure li concedeix la potestat al rei Alfonso I.

Sembla que el nom ho adquireix a través del senyor del castell, de Bernat de Piles, l'any 1177 . Altra llinatge que passa a governar el castell i les seves terres és el de Timor, a partir del segle XIII fins al XV que passa a la família de Bernat de Boixadors, en realitat hereu dels Timor. Successivament ho van anar els comtes de Savalla i els de Peralada. En els anys següents a 1960 és el seu propietari el vescomte de Bell-lloc passant a últims de 1992 a noves mans.

Aquest castell no té un aspecte físic com a tal, és un gran casal convertit en vivenda, molt modificat i envoltat per les cases del poble.