CASTELL DE PENALONGA
(El Tarragonès)
 

Vista de la "peça" amb més entitat del conjunt
 
Diferents vistes de les restes


 


Transcric el text que en català antic m'envia Ferran Marín: "A Temps de este archebisbe (es refereix al Il. Sr Don Pedro d'Urrea) la Sra Isabel Pelegrí, muller que fonc del Quondam Bernat Palegrí, senyor de Perafort i Penallonga, i Carla del Codony, donà aquests llochs als conoges i Capítol, reservan-se lo usdefruyt durant sa vida, ab càrrech sols de una misa quotidiana en la Seu, als 16 de octubre de 1467, y als 24 de noembre de dir any fonc insinuada en la cort real. Lo Capítol uní la renda y jurisdicció d'estos llochs a les comunes distribicions, fent, lo que ere feu propi y particular, comú ab lo clero, que fou una neglicència y solemne error dels passats"..
Arxiepiscologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, per Josep Blanch, Canonge.


Situació : Hi ha una certa confusió a l'hora d'assignar la situació d'aquesta edificació als municipis de Perafort o bé al dels Pallaresos (Tarragonès) – Tarragona.

Accés : Visitat el 17/2/2009.   Situació de les restes: N 41º10'49" / E 1º15'28".

Estat : Malmès. Lliurament accessible.

Altres : En la nostra humil opinió és una construcció una mica "estranya". La imponent alçada d'aquestes restes monolítiques no ens "quadra" en que als voltants no hi hagi rastres evidents del munt de pedres que normalment hi ha a la vora d'altres construccions desaparegudes com a tal, però que "normalment" les pedres que les envolten, donen fe de la seva existència anterior ...

(*) Com a referència de l'entorn, citarem que al bell mig d'aquest terrenys hi ha un munt de pedres del que creiem que ha estat una grandiosa, però ara derruïda, barraca de vinya, de pedra seca. Esperem que no siguin les pedres que trobem a faltar del castell.