CASTELL D'EL PAPIOL
(Baix Llobregat)
 


 


Documentat el 1116 es va convertir en el centre de la baronía del Papiol. A causa del terratrèmol de 1448 es va haver de tornar a reconstruir. Va ser reformat durant el segle XVIII.

Restaurat recentment presenta un bell entorn rectangular amb murs de contenció i una torre quadrada de considerable altura en la part alta de la població. La població es va anar generant al seu al voltant doncs està construït en el cim d'un promontori que constituïx el centre urbà.

La jurisdicció sobre el castell i el terme va pertànyer en principi a Berenguer de Cortilles (1395) transferint-se gairebé immediatament a Ramón de Papiol (o Despapiol). La baronía passa als Marimón senyors del Castell de Sant Marçal (de Cerdanyola del Vallès) i posteriorment als Guimerá. El 1610 passa als Desbosc.


Situació : A la població de El Papiol (Baix Llobregat)      Localització: N 41 2619.20 E 02 00 36.52