PALAU DELS MARGARIT
(Alt Empordà)
 

 

Vistes de l’edificació
 


 


El lloc de Montiró pertànyer als senyors del castell de Sant Feliu de la Garriga. Pere Margarit, senyor del Castell d'Empordà, documentat entre el 1560 i el 1590, es va casar amb Jerònima de Gallard, hereva de la senyoria de Montiró. Amb aquest enllaç, els Margarit van passar a dominar els castells de Sant Feliu de la Garriga, Empúries, Cinclaus, Pelacalç i Montiró.

El palau dels Margarit, al centre del poble, és conegut popularment com Ca l'Isern. De forma rectangular, té planta i dos pisos i es cobreix amb teulada a quatre vents. A la façana principal de llevant hi ha el portal, de grans dovelles, i diverses finestres rectangulars, sense decoració.
Va ser ampliat en 1627.


Situació : A Montiró, entitat de població del municipi de Ventalló (Alt Empordà) – Girona

Accés : Visitat el 20/5/2009: Dins la petita població de Montiró.

Estat : Aparenta un bon estat. De propietat privada. Desconeixem si és visitable. Aparcament als carrers dels voltants.