CASTELL D'ORÍS
(Osona)
 

Vista des de la carretera, quan ja manca poc per arribar-hi

Vistes parcials de l'interior

Vistes parcials de l'interior

Planta del castell. Aixecament planimètric: Servei de Patrimoni Arquitectònic local (SPAL, 2003)
 


 


 


Documentat el 914 . Des del 1014 es té constància de la presència de la família d'Enric d'Oris, del fill d'aquest, Amat Elderic i sobre 1051 del nét  Pere Amat a qui li va ser desposseït el castell per ordre dels comtes de Barcelona en favor de Guillen Ramón de Montcada.

Es registra el pas pel castell del cognom  Queralt si bé més tard els Montcada tornen a tenir la possessió del castell. No obstant això eren els Orís els encarregats del control de la seva vigilància.

El llinatge es va iniciar amb Berenguer de Manlleu més tard conegut per Berenguer I de Oris. Accedeix al castell d'Oris per testament patern (Ponç de Besora) i al de Manlleu pel costat matern. Berenguer IV d'Orís hereta la castellanía de Voltregá. Després de Berenguer IV d'Òrís i Desbrull s'extingeix la baronía en 1698 . Aixecat sobre una forest rocosa, resten algunes petites mostres del poderós castell, algunes sales, la cisterna i la planta de la capella romànica de Sant Pere. La Diputació de Barcelona treballa en el desenrunament i restabliment del que va anar la distribució dels seus habitacles. Prèviament de dir-se d'Oris pertanyia a Berenguer I de Manlleu.


Situació Al municipi d'Orís (Osona) – Barcelona.

Accés : Visitat el 30/5/2008         Situació dins el recinte del castell: N 42º03'30" / E 2º13'21".

Estat :Molt malmès
.