CASTELL D'OLUJA JUSSANA
(La Segarra)
 

Vista general  
Detall façana Detall façana
Detall finestra

 


 


Edificat durant el segle XVI (sembla que l'antiga residència documentada el 1125, era a l'Oluja Sobirana o de Dalt).
Era centre d'un dels dos sectors en que es dividia el centre urbà i el terme. Gran casa-residència.


Interessant torre quadrada. Durant el segle XI va formar part de la marca de Berga dintre del comtat de Cerdanya actuant de castellà del castell Guerau Ponç. El 1358 apareix l'el llinatge Oluja, amb Arnau Hug d'Oluja. El 1405 consta com senyor del castell Guillem de Rajadell el qual per nupcias s'emparenta amb els Oluja fins a finals del segle XV.

El 1472 es converteix en senyor del castell Rodrigo de Bovadilla fins que durant el segle XVII ho són els Reguer i Marimón els quals ho regentan durant les dues següents centúries fins a traspassar-se'l a la família Salvia. Finalment aquests ho vendrien a nombrosos veïns de la població.  Actualment
ocupat en part per dependències de l’Ajuntament i en part per  residencies de particulars.

A Les Oluges, vila i municipi de la comarca de la Segarra 

Accés – Visitat el 02/12/2006         Localització: N 41 41 50 E 01 19 09