CASTELL D'ODÈN
(Solsonès)
 

Vista general de l'edificació

Diferents vistes de l'edificació.


 
El lloc, esmentat ja al 839, pertangué a la comunitat de preveres de Solsona. És esmentat el 839 i formà part del comtat d'Urgell; així, el comte Ermengol VI empenyorà el 1116 a Miró Arnau les franqueses que tenia en aquest castell i terme, cedí el castell a Santa Maria de Solsona el 1134, i des d'aleshores fins a la desamortització fou del domini dels pabordes de Solsona i després de la comunitat de canonges.

La comunitat nomenava el batlle, que sovint era de la masia del Call d'Odèn, veïna al castell. El 1621 hom féu restaurar el castell amb el terç de les vendes de terra que havia cobrat el batlle anterior, anomenat Valletbò, i amb les rendes de la comunitat de la capbrevació del 1618 i el 1619. L'alta jurisdicció del castell d'Odèn fou, però, de la casa de Cardona.
Situació : Al llogaret de Odèn – El Solsonès (Lleida)

Accés : Visitat el 30/08/2007.          E 01º27'18" / N 42º 07'56".

Estat : Malmès. Tot i que la vegetació inunda aquestes restes, el passeig per l'interior és possible. Lliurament accessible. Magnífiques vistes.