CASAL DELS MONTOLIU
(Tarragonès)
 

Façana principal

Detall esgrafiat

Façana lateral


 

 
La senyoria del Morell fou creada l'any 1173 per donació de l'arquebisbe Guillem de Torroja al cavaller Berenguer Desprats. L'any 1652 Magdalena de Copons, ven la senyoria del Morell a Francesc de Montserrat i Vives, senyor de Ribelles, per  7.000 lliures.

Mig any mes tard es torna a vendre, en aquesta ocasió a Jeroni de Copons.
L'any 1652 Magdalena de Copons, vídua de Francesc de Copons i  fill de Jeroni, vengué la senyoria del Morell a Francesc de Montserrat i Vives, senyor de Ribelles.

El dret de redimir la senyoria passà de Teresa de Terrer a la seva cosina Lluïsa Castells i de Terrer, la qual s'havia maridat amb Agustí de Montoliu i Saiol (de qui li prové el nom al castell ). L'any 1686, Lluïsa Castells i el seu fill Plàcid de Montoliu manifestaren a Francesc de Montserrat la seva intenció  de recuperar el castell. Francesc de Montserrat no s'hi avingué i s'originà un llarg plet que acabà amb una concòrdia signada entre els descendents d'ambdues parts en 1769.

A El Morell (Tarragonès)    
Localització: N 41 11 32 E 01 12 31

El Castell d'el Morell, actualment acull el Museu de la Pagesia i algunes dependències de l'ajuntament.
Accés : A la vora de l'església. Es visible des de la Rambla de Pau Casals, en un carrer perpendicular a aquesta.
Aparcament als voltants. En bon estat.