CASTELL DE MONT-ROIG
(Alt Empordà)
 


Castell
 

Sota el castell hi ha unes cavitats força fondes
 
Diferents vistes de les restes


 


Documentat en 1070. Assentat en el turó del mateix nom, es troben les ruïnes del que va ser gran castell amb divuit homes de guarnició i que va pertànyer als barons de Darnius. Abandonat a partir del segle XV per falta d'interès estratègic, va iniciar la seva incessant deteriorament fins a esdevenir la ruïna actual. No obstant es percep que tenia tres recintes emmurallats que resseguien el relleu del terreny i una torre de l'homenatge.

Situació : A uns 4 km. de la població de Darnius (Al Empordà) – Girona

Accés : Visitat el 11/7/2009           Situació: N 42º21’07” / E 02º52’31”.

Estat : Molt malmès. Lliurament accessible.