CASAL DE MONT-RODON
(Osona)
 


 


Documentat el 1076 i 1131. Depenia  del castell de Taradell. Té part romànica (segle XII) i la resta fou refet vers el 1450.

El poble de Tona es va formar a l'entorn del castell de Tona i de la parròquia de Sant Andreu, situats al puig del Castell. Dalt del pla del castell hi hagué el nucli primitiu de poblament, que restà pràcticament anorreat amb el despoblament dels segles XIV i XV.

El terme del castell de Tona i la seva jurisdicció consten des del 1023 com a domini i propietat de la casa comtal de Barcelona-Osona. Entre els anys 1128 i 1136 el comte cedí el terme i la jurisdicció de Tona al Gran Senescal Guillem Ramon de Montcada, després del qual el posseïren els seus descendents fins a Guillema de Montcada,
1309. D'ençà d'aquest moment el rei l'encomanà el domini de Tona a diferents personatges, com Bernat de Centelles (1309), Bernat de Mont-rodon (1314), Berenguer de Santaeugènia (1315-1328), etc.
El llinatge conegut des del principi del segle XII. Al principi del s. XIII va destacar un membre del llinatge anomenat Guillem de Mont-rodon, que va ser mestre del Temple a Catalunya, Aragó i Provença i tutor de Jaume I a Montsó, dels bisbes de Girona Arnau de Mont-rodon (1335-1348) i Bertran de Mont-rodon (1374-1384)
Durant el 1380 el rei Pere III, va vendre el castell i les seves rendes a Pere de Planella, del Moianès, enmig de les protestes dels tonencs, que no volien separar-se del domini de la corona. Començaren unes reunions i uns tràmits per tal d'agenciar la seva redempció, cosa que obtingueren el 1400, quan tornaren a Ramon de Planella els 2 000 florins que havia costat al seu pare la compra de Tona.

Detalls: edifici gòtic de planta rectangular, gairebé quadrada, amb façana encarada a migdia, i portal amb amples dovelles, ampliat per un segon arc amb l'escut familiar. Sobre el portal hi ha una finestra amb dos arquets trevolats. A la mateixa façana hi ha una altra finestra de tres arquets partits per columnes. Sota teulada hi ha un fris de petites finestres. A les façanes de ponent i llevant hi ha finestrals gòtics de dos arquets. La coberta està formada per una teulada de quatre vessants de teula.

Situació : Al municipi de Tona (Osona) - Barcelona

Accés : Visitat el 31/5/2008        (A les coordinades N 41º51'24"   E 2º16'10"), veurem un indicador : Casal de Mont-rodon i capella de Santa Maria de Mont-rodon. Seguirem per una estreta carretera asfaltada, que en un curt recorregut d'uns 900 metres ens portarà davant de la porta d'entrada a la finca on hi ha aquesta preciosa edificació.

Estat : Excel·lent estat, doncs ha estat objecte d'importants reformes als anys 80. De propietat particular, no és accessible lliurament.

Altres : Com en el cas de la població gironina de Llívia, aquest Casal de Mont-rodón està edificat en terrenys del municipi de Tona, però com si fos una illa, els terrenys que la circumden son terme municipal de Taradell.