CASTELL DE MONTPALAU
(El Maresme)
 

Aquestes, potser són les restes més significatives d'aquesta edificació

Detalls  Detalls
   

 


Aquest castell
-masia està documentat en 1082 i de l'resten notables fragments de murs, un d'ells del segle XV i un tros de la torre de l'homenatge si bé està derruïda fins a l'altura de les teulades.
Lliurament accessible, tot i que la vegetació fa difícil la circulació entre mig de les restes.

El jurament
de fidelitat d'Umbert, fill d'Odo de Sesagudes i de Girberga com a propietari del castell, cap a Ramón Berenguer I; constitueix el primer document escrit de l'esmentat castell. Idèntic jurament lliura Ponç de Cabrera l'1196 cap al rei Pere I. Bernat de Cabrera a 1364 és processat i perd el castell que passa al control del duc de Girona, si bé anys després li és retornat.

Divuit anys després Bernardí de Cabrera compra el castell conjuntament amb el de Blanes. El govern del castell fins a mitjan segle XIII va ser exercit per la família Montpalau, època en què comença el seu declivi. En 1574 la jurisdicció recau en Francesc de Montcada qui intenta la seva reconstrucció.
Finalment durant el segle XVIII pertany a la casa dels Medinaceli.


Situació Al terme municipal de Pineda de Mar (Maresme )       Accés : Visitat el 23/2/2008