CASTELL DE MONTOLIU
(El Tarragonès)
 

 


 


Documentat el 1060 mitjançant la donació feta per Ramón Berenguer I del turó d'Ullastrell que més tard passaria a denominar-se Montoliu Bernat Amat de Claramunt.

En el segle XI, el castell estava deixat en mans de governadors (castlans) estant Ponç de Montoliu el primer d'ells i d'on sembla li va quedar el nom al castell. Al 1229 era senyor del castell Guillem de Claramunt.

Al juliol de l'any 1232, a l'igual de després passaria amb el castell de Garidells, van ser cedits tots els drets al monestir de Santes Creus per desig de Guillem de Montoliu. Els Claramunt donen en feu a Ramón Pere Mir de Banyeres el castell l'any 1133.

Amb posterioritat han estat senyors del castell, Ramón Folc (1331), Ramón de Vilafranca (1385) i Joan Boixadors (1430) Molt deteriorat a causa de la guerra del Francès presenta la seva torre circular en el bell mig del recinte, com la part més antiga del conjunt. Conegut també amb el nom de El Castellot.

Situació : En un turó, a dalt de la població de La Riera de Gaià.  Accés : Lliurament accessible, amb precaució.