CASTELL DE MONTOLIU DE SEGARRA 
(La Segarra)
 


 


Castell termenat. Documentat el 1079 data que Ponç Guerau de Segarra, per aquell temps senyor de Montoliu, cedeix aquest castell a Guillem Miró.

En 1112 aquest últim ho torna a vendre a Guillem Dalmau de Cervera el qual ho manté fins a 1227 en que Guillem de Cervera el dona al Monestir de Santes Creus si bé es reserva l'usdefruit fins a 1229 que mor. Fins a l'abolició dels senyorius, el castell segueix pertanyent al monestir de Santes Creus. El fet d'estar situat en la part més alta de la població, el seu emplaçament ha servit per a instal·lar un dipòsit d'aigua municipal la qual cosa ha col·laborat a fragmentar més la seva ruïna.

Resulta molt fàcil de localitzar, tot i que per veure l’interior s’ha d’anar per un costerut passadís que dona la impressió que t’hagis de ficar a casa d’algú. 

Molt malmès. Hi ha un cartell de la Generalitat que diu que s’està rehabilitant (segona fase)
.

A  Montoliu de Segarra, situat a la comarca de la Segarra    GPS : N 41 35 24.98 01 16 09.96