CASTELL DE MONTMELL
(Baix Penedès)
 

Detall
Vista parcial


 

 
Documentat  en 974 data en que el bisbe de Barcelona Vives i en correspondència amb el comte Borrell l'encarrega la seva repoblació. Es fixava que el seu terme era molt ampli arribant fins a les terres del Gaià, per Vila-rodona i Vilaldina. Aquest castell va ser recomanat pels bisbes de Barcelona a la família dels Banyeres durant els segles XII i XIII.

En 1332 era administrador Guillem d'Aiguaviva. Va acomplir  importants defenses  en l'època de Joan II durant la Guerra de Succesió estava guardat amb un destacament de guàrdies. Dalt  d'una muntanya  un bosc de roquera i sobre l'església de Sant Miquel perduren les restes  d'alguns murs, part de la muralla i la cisterna. Es també conegut per els castellots. L'església de Sant Miquel, del castell, també  en  runes està descobrint unes notables pintures molt antigues que s'han restaurant i traslladat al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Estat : Malmès. Lliurament accessible. Magnifiques vistes panoràmiques.