CASTELL DE MONTMAGASTRE
(La Noguera)
 

Úniques restes visibles del castell 


 


Castell  i terme són documentats en 1003 en raó a un assalt del general Wadih. Una vegada reconquistat el comte Ramón Borrell va fer instal·lar una guarnició. Al 1041 era possessió d'Arnau Mir de Tost, en 1131 ho era dels vescomtes de Cabrera.
Al final del segle XV Gaspar de Llordat estava de senyor de Montmagastre. Situat en el cim d'un turó conserva solament els fonaments d'alguns murs i les restes del que seria la cisterna ..
 

Situació: Al petit nucli de Montmagastre, municipi d'Artesa de Segre – La Noguera 

Accés : Visitat el 13/10/2007     Hem aparcat al mateix començament del camí, al costat de la carretera :  E 01º07'38" / N 41º58'20" – altitud aprox. 550 m.

Estat : El castell està totalment malmès. Sols unes quantes filades de pedres deixen entreveure la seva existència, que per alta banda sembla ser que estava edificat al cim, a dalt de tot del turó – 763 metres -, per sobre de l'església.
Aquesta darrera edificació és, per si sola, l'imatge del castell. Totalment malmesa, manté encara en peus quasi totes les parets. Sota la part central , i completament coberta encara, hi ha una estança perfectament accessible, sense a penes  il·luminació natural, d'uns 20/25 metres quadrats.