CASTELL DE MONTLLOBAR
(Pallars Jussà)
 

Vista general de la construcció, molt a prop d'arribar-hi

Detall de l'edificació

 


 

Castell termenat.  Documentat el 1061. Perdura una malpara-ada torre rodona i alguns murs.

El dia 21 de desembre de 1971,  mitjançant cessió gratuïta de l'Estat i la condició d'atendre de la seva conservació i custòdia, passa a formar part del patrimoni de la Diputació.

Estat : Malmesa. Lliurament accessible.

Situació : Al coll de Montllobar, municipi de Tremp – Pallars Jussà (Lleida)

Accés : Visitat el 10/11/2007      GPS : E 0º48'01" / N 42º09'09".