RECINTE EMMURALLAT DE MONTBLANC
(Conca de Barberà)
 

Portal d'accés a la població

Portal d'accés a la població

En primer terme, vistes de les instal·lacions muntades amb motiu de la celebració de la Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi (2007).

S'està procedint, a poc a poc, a enderrocar les cases velles, adossades a la muralla, a banda i banda de la mateixa, alliberant la edificació, i dignificant l'entorn  de manera acurada.

 


 


La història de Montblanc s'inicia en el 1080 any en que es funda el poble de Duesaigües, situat vora la confluència dels rius d'Anguera i Francolí. El 1155, Ramon Berenguer IV atorgava carta de poblament  i canvia'n el nom pel de Vila-salva.

El 1163 Alfons I, amb finalitats estratègiques, lliura una nova carta de poblament i ordenà que la població es traslladés a l'altra banda del Francolí, a major altura, i que prengués el nom de Muntblanc. Aquesta carta de poblament concedia al veguer de Montblanc el ple domini sobre les aigües.

La nova població es concentrà al voltant del tossal de Santa Bàrbara, en un perímetre delimitat del camí ral (actual Carrer Major), pel torrent de la Regina (en la Plaça Major) i pel baluard de Santa Anna. El creixement sembla que fou ràpid i el 1170, a més del castell, ja existia l'església romànica de Santa Maria, el Palau del Castlà, el cementiri i el mercadal.

La vila fou de domini reial i governada pel castlà fins al febrer del 1177. El 1387 es erigit el ducat de Montblanc. El castell restà en aquesta època abandonat i es bastiren grans palaus. Les obres de la muralla, en la seva major part conservada, tingueren lloc entre el 1366 i la darreria del segle (1 500 metres de longitud i 32 torres emmerletades de 16 a 20 metres de altura totes quadrades, menys la dels Cinc Cantons).
El nucli antic, conjunt medieval de gran interès, apareix encerclat per un volt de muralles, tres portals (de Bover, del Castlà i de Sant Jordi) i les torres subsistents.

En 1995 la comissió territorial de Patrimoni Cultural aprova el pla d'actuació de l'Ajuntament de Montblanc per a recuperar la muralla medieval, amb una inversió inicial de 600 milions de pessetes. La muralla de Montblanc és una de les més importants que es conserven a Catalunya.