CASTELL DE MOLINS
(Alt Empordà)
 

Vistes de les restes, amagades entre la vegetació
Trams de muralla amb espitlleres

Planell del castell
 

 


Situació : A les afores de Pont de Molins (Alt Empordà) – Girona

Accés : Visitat el 29/9/2009      Situació: N 42.31379 / E 2.92012.

Estat : Malmès. Lliurament accessible. Restes força significatives.  També es conegut amb el nom de la torre d’en Buac.

L’Ajuntament està ocupat actualment en el procés de restauració del Santuari de la Mare de Déu del Roure.
En un futur proper, tenen intenció de portar a terme els treballs que permetin l’arranjament del entorn d’aquest castell, a fi i efecte de poder oferir a la contemplació dels visitants, aquestes dignes restes històriques.

Dins el terme municipal de Pont de Molins, també hi trobarem el castell de Montmarí.

Un interessant treball sobre aquest tema, facilitat per l'ajuntament:

Castell de Molins : Castell que surt esmentat per primera vegada l'any 1125 (Castrum Molins), per aquesta data podem considerar-lo del segle XII o, si més no, a la segona meitat de l'XI. En aquestes reculades dates apareix un Bernad Gauzfre de Molins, senyor feudal o castlà. Aquest castell pertanyia al terme i baronia de l'important castell de Llers. Sabem també que al segle XIV n'era senyor Guillem de Molins, tenim notícia d'aquest fet els anys 1342 i 1343.
S'hi troba sobre un petit turó a la riba dreta del riu Muga, entre camps de conreu, pel seu costat nord hi passava l'antic camí de Llers al veïnat de Molins. Es tracta d'un petit castell típic dels segles XI - XII, amb amples muralles fetes amb còdols rierencs a la part exterior i a l'interior morter de calc i sorra per unir les pedres. El recinte és més o menys quadrat, amb estances, pati central i muralla amb merlets, també s'hi poden veure algunes espitlleres, torre de l’homenatge circular de tres pisos, petita i forta, i capella romànica dedicada a Santa Maria.
Aquesta forca, que es trobava dins el terme jurisdiccional del castell de Llers, comtat de Besalú, és molt probable que s'hi veiés involucrada en els conflictes entre els comtes d'Empúries i els de Besalú al segle XII, car s'hi troba a la frontera d'ambdós comtats. Així mateix pensem que també va ser afectat per la invasió dels croats francesos del rei Felip l’Ardit, en la seva lluita contra Pere "el Gran", ja que sabem que els esmentats croats pujaren per Molins en direcció a Llers, castell que van conquerir després nombroses escomeses.
N'és molt possible que a les guerres remences (s.XV) encara fos utilitzat, però després caigué en l'abandonament, com tants castells catalans. Potser va servir d'habitatge un temps, alguns panys de murs semblen no anteriors al segle XVI. Avui en dia està molt malmès, abandonat i deixat entre bardisses i arbres. Només resta una petita part de la muralla amb un merlet, la part inferior de la capella romànica i una part de la torre de l'homenatge, coneguda popularment com "torre d'en Buach"

Autor: Ferran del Campo Jordà.