CASTELLOT DE MAS MATEU   
(Baix Penedès)
 

Vista general de les restes de la edificació.


 


Torre és de planta quadrada, dividida en dues parts per una paret mitgera.

Hi ha un angle completament caigut, mentre que d'altres panys de mur encara s'enlairen 9 o 10 metres. Les parets són de pedra, col·locada amb argamassa de calç amarada i grava. Hi ha un gran nombre de finestrons i sageteres a tots els costats de la torre. Només en els llenços que resten, se n'hi poden comptar trenta-cinc.

És difícil aventurar la data aproximada en què es va bastir la fortificació

Estat : Molt malmès. Lliurament accessible. Aparcament al voltants mateix de la edificació

Situació Dins la urbanització de Mas Mateu, al municipi de Rodonyà. 01º 24' 21" / 41º 17' 36"

Accés : Visita: 30/06/2007.