CASTELL DE MAS PONTONS 
(Alt Penedès)
 

   

 


Casal senyorial fortificat dels segles XVII-XVIII.

Durant els primers temps de la repoblació, el llinatge dels Pontons dominava les terres que albergaven aquest casal.
Abans, el 1330 la casa de Pontons estava governada per Jaume Sabater
.

Al cap de sis anys, en 1336 fa donació Jaume Sabater, de l'esmentat mes juntament amb tots els seus homes, drets i censos, que té en franc alodioa seva filla Ferrerons amb motiu del seu matrimoni amb Pedro d'Avinyó. Des d'aquest moment el mes passa a pertànyer als Avinyó d'Avinyonet.

Localitzat a la població de Pontons (Alt Penedès)
Visitat l'any 2006 GPS: N 41.43535 E 01.53643