CASTELL DE MALAVELLA
(La Selva)
 

Vista de l'edificació

Diferents vistes de l'edificació


 


Documentat des de 1057 a través d'un jurament de fidelitat que realitza Amat Eldric a la comtessa Almodis. Notables murs medievals que es troben al costat del la església de Sant Maurici. Es conserven diverses estades molt ruïnoses havent-se aprofitat una de les torres com absis de la capella de Sant Maurici.

El castell en el seu temps era de proporcions importants. Les seves restes, que són del segle XII, són de color negre, color que li ve de les pedres de basalt que formen el mateix turó, restes d’una antiga xemeneia volcànica.
Es desconeix qui ho van habitar i quan es va abandonar, si bé se sap a partir dels estudis arqueològics iniciats al juliol del 2001, que va sofrir diverses ampliacions successives. Actualment s'estan realitzant estudis arqueològics organitzats per la Secretaria General de Juventut. L'objectiu final és la restauració del castell.

 

Situació : Al terme municipal de Caldes de Malavella (La Selva) – Girona

Accés : Visitat el 9/9/2008      Situació del castell: N 41º49'00" / E 2º48'02".

Estat : Malmès. Lliurament accessible. Extensa zona d'esbarjo als voltants. Còmode aparcament.