CASTELL DE SANT JOAN
(La Selva)
 


Úniques restes visibles del castell 


Vista general amb un detall de l'església de Sant Miquel de Montmagastre


 


El castell de Sant Joan, (dit tambè de Lloret) centre de la senyoria feudal de Lloret, es documenta per primer cop el 1041. L'Any 1079, Sicardis senyora del castell i del terme, féu consagrar-ne la capella, dedicada a Sant Joan. En morir, Sicardis deixà la senyoria en part al seu fill Bernat, bisbe de Girona, i en part al seu gendre Bernat Gausfred, senyor de Palafolls. L'any 1217 es reunificà la jurisdicció en poder de la diòcesi gironina, que la mantinguè fins a principis del segle XIX.

El castell fou afectat per un atac genovès vers el 1356 i pel terratrèmol de 1427, però sempre fou reconstruït. Al segle XVII, però ja només funcionaven la torre i la capella, que també va acabar abandonant-se.

L’any 1805, en el marc de la guerra d’Anglaterra contra Espanya i França, un vaixell de guerra britànic va llançar diverses canonades que enderrocaren part de la torre i de la muralla. Finalment l’acció de dues violentes tempestes, esdevingudes els anys 1840 i 1923, van acabar d'enderrocar trams de la muralla i l'antiga torre del castell.

La protecció del Castell com a Bé d’Interès Cultural segons el decret de 22 d’abril de 1949, va salvar-lo del seu enderrocament als anys 60, arran d'unes obres d'urbanització que el van malmetre en part. Després d'unes primeres excavacions arqueològiques els anys 1965-1968 i 1983, l'any 1992 es va acabar de restaurar la torre "d'homenatge" des d'on es pot disfrutar d'una vista extraordinària. Finalment, l'any 2000-2001, s'ha procedit completar les excavacions i a la seva museïtzació, per poder conèixer millor la nostra historia medieval i per fer accessible l'espai per a la seva visita cultural, garantint la seva protecció, amb una nova senyalització del monument , mitjançant diversos tipus de cartells amb tot tipus d’informació sobre l’evolució històrica del castell i, en general, de la vila de Lloret de Mar.


Situat sobre un penyasegat de 60 metres d'alçada, és una fortificació de planta aproximadament triangular. L'encercla la muralla, que presenta al llenç de llevant la porta d'entrada, reforçada per un parapet. A l'interior, al nord i a l'est, hi ha dues ales d'habitacións adossades a la part interna de la muralla i obertes a un pati, on també hi trobem la cisterna, perfectament conservada. A l'oest, en un petit promontori, s'alça la torre de l'homenatge, reconstruïda fa un anys seguint fotogaries antigues i des del cim de la qual es divisa la totalitat del terme de Lloret. La capella de Sant Joan, en canvi, no s'ha conservat.

Nom: Castell de Sant Joan (inicis s. XI dC)
Adreça: Punta de Fenals
Horari: Visitable Dissabtes i diumenges de 10 a 17 h 
Preu: Tarifes: Adults: 3 € Reduït : 1.5 €

L'Oficina de Turisme ofereix visites guiades a l'estiu, adults 2 € i reduït 1,5 €
Carrilet 6 €. Nens de 2 a 10 anys 5 € . - Carrilet 16.30 h ( consultar al tel. 972352064 )