CASTELL DE GUARDIOLA
(El Berguedà)
 

 

   

 
Documentat l'any 1196 el que va començar sent una torre de vigilància fins que a poc a poc es va anar convertint en castell. Durant el segle XIII la batllia del castell estava dirigida per un membre de la família Guardiola, els quals ho van mantenir fins al 1281 moment que Agnès de Guardiola lliura el castell al monestir de Sant Llorenc en canvi d'una manutenció vitalícia.

El castell de Guardiola va ser escenari d'un cruent combat entre els partidaris del rei Jaume III de Mallorca i els de Pere III de Catalunya-Aragó el 1346. En 1364 el castell i el terme de Llenes són venuts a la universitat de Berga i, un any més tard, l'abat de Sant Llorenç prop de Bagà venia la seva meitat al baró de Pinós. El castell de Guardiola vaig sofrir diversos avatars durant la guerra contra Joan II. Aquest va donar el castell a Galceran de Pinós-Fenollet i de Mur, l'any 1469. El 1482 Galceran de Castro-Pinós s'apodera dels castells de Berga i de Guardiola, bé que posteriorment els restitui.
Sembla que fou el cardenal Richelieu, en una retirada dels francesos, qui va manar la destrucció del castell el 1642.