CASTELL DE LA GRANADA 
(Alt Penedès)
 

Detall d’un pany de paret amb espitlleres

 

                   Detall d’un pany de paret.

                                      Vista general de les restes

 


Les primeres notícies apareixen l'any 950 data que Sisovald rep del bisbe Guilarà la Granada com feu amb l'ordre de construir una torre, torre que el 1003 l'exèrcit de
Abd al-Malik Yûsuf  s'encarregua de enderrocar.

Dos anys més tard tornava a estar la torre en peu gràcies al bisbe Eci. Entorn a la segona meitat del segle XII obtenen el castell la família Cervelló que el converti en el seu feu. Ja a la fi de segle, Guerau Alemany l'hi lliura al seu fill Guillem de Cervelló (1193).

Durant el segle XIV apareix com propietari del castell el bisbe de Barcelona passant a poder real a partir de segle XVII

Al bell mig del poble de La Granada, a la vora de l’església parroquial.